FUAC. Comunicación. Actualidade

Estudo dos xacementos arqueolóxicos costeiros de Galicia por Marcos Lado

11/11/2021

 

O investigador da Universidade da Coruña, Marcos Lado Liñares, coordinará os traballos obxecto do estudo da monitorización dos xacementos arqueolóxicos costeiros de Galicia afectados polo cambio climático. Durante 3 meses o equipo investigador encargaráse da elaboración de modelos da superficie do solo nos xacementos arqueolóxicos costeiros de Castro de Baroña (Porto do Son), Adro Vello (O Grove), Guidoiro Areoso (A Illa) e Igrexa Vella (Mañón), empregando tecnoloxía Lidar aeroportada en drons.

Traballos do Grupo de Investigación GREFIN en materia de Economía

11/11/2021

 

Os profesores Anxo Calvo Silvosa e Angel Fernández Castro dirixen un proxecto sobre a análise da industria cárnica en Galicia, España e a Unión Europa. Para o seu deselvolvemento levarán a cabo a análise económica de empresas galegas en termos comparativos coa industria cárnica española e das principais Comunidades Autónomas produtoras. O proxecto ten unha duración de 3 meses.

O profesor de Enxeñaría Civil Francisco Taibo xestiona un proxecto para unha entidade local

11/11/2021

O profesor Francisco Taibo Pena de Enxeñaría Civil, xestiona un proxecto na área de multimedia en rede para a empresa CINFO. Os traballos céntranse no desenvolvemento de tecnoloxía para o render e procesamento de vídeo na nube. A duración inicial do proxecto é de 10 meses e o orzamento ascende a 40.000 euros.

Traballos na área de enxeñería mecánica por Javier Cuadrado

11/11/2021

O investigador e coordinador do Laboratorio de Enxeñaría Mecánica (LIM), Javier Cuadrado, dirixe un estudo ergonómico dun posto de traballo para ZEN Business Solutions S.L. Os traballos deselvolvidos procuran reducir as lesións dos operarios na realización das súas tarefas laborais. O estudo desenvolverase no prazo de 6 meses.

O investigador Federico Pomar aborda o Proxecto Algaterra

11/11/2021

O investigador Federico Pomar do Departamento de Bioloxía dirixirá o Proxecto Algaterra, impulsado pola entidade Porto Muiños. El proxecto analizará a presenza de fitohormonas en mostras liofilizadas de algas mariñas de Galicia, co fin de elaborar novos insumos agrícolas para a mellora de cultivos ecolóxicos. Os traballos que deron comezo en outubro de 2021 rematarán en setembro de 2023.

 

Estudo dos hábitats da provincia de Lugo polo Biólogo Jaime Fagundez

10/11/2021

O investigador e membro do Grupo de Investigación BIOCOST Jaime Fagundez Diaz atópase inmerso nun proxecto sobre a avaliación da presenza de hábitats e vexetación en dúas áreas de estudo no norte de Lugo desde o mes de setembro. Durante 3 meses realizará traballos de campo co obxectivo de estudar os hábitats detectados, flora de interese ou ameazada e recomendación de actuación na zona.

 

Traballos de Bruno Casal en materia de Economía

10/11/2021

O investigador Bruno Casal está levando a cabo unha asistencia técnica para o deseño e a implantación de novos modelos de negocio, centrándose inicialmente na análise en detalle da entidade e procura de novos nichos de mercado, co obxectivo final de deseñar novos modelos de negocio. O orzamento para o desenvolvemento do proxecto ascende a 67.000 euros e ten una duración de dous anos.

Traballos na área de podoloxía por Manuel Romero

02/11/2021

O profesor Manuel Romero de Ciencias da Saúde desenvolve tarefas de asesoramento e apoio a investigación clínica na especialidade de podoloxía para Assistens, será durante o ano 2021 e ata setembro de 2023. O orzamento ascende a 7.200 euros. 

O profesor Alberto de Vega inmerso nun proxecto de análise nos alimentos na Comunidade Autónoma de Galicia

29/10/2021

Nomeado como investigador principal o profesor Alberto de Vega de Enxeñaría Quimica nun proxecto sobre a análise de produtos químicos en alimentos. Así durante o ano 2021 e ata decembro de 2022 analizaránse maís de 100 mostras. A finalidade é dispoñer das determinacións por parte da Comunidade Autónoma de Galicia dos datos relativos de contaminantes nos alimentos, e así poder avaliar os sistemas de control, produción e comercialización. A achega económica ascende a 47.000 euros.

Análise da demanda turística do Camiño Inglés por Carlos Carro e Antonia Pérez

29/10/2021

Os profesores da Universidade da Coruña, Carlos Carro e Antonia Pérez, dirixen o Estudo demoscópico sobre a demanda turística no Camiño Inglés. Os traballos levados a cabo polo equipo de investigación céntranse na identificación do perfil, as motivacións e o grao de satisfacción do turista/peregrino no último trimestre do ano 2021. O orzamento do proxecto ascende a 9.600 euros.

O profesor Carlos Aymerich encargado dun proxecto para unha entidade pública local

29/10/2021

Desde o mes de novembro e durante o vindeiros 12, meses Carlos Aymerich da Facultad de Dereito da UDC aborda traballos de asesoramento centrados na valoración técnica e económica de postos de traballo; utilizando como instrumento obxectivo de ordenación a RPT. O orzamento do encargo ascende 6.000 euros.

A investigadora do CITIC Susana Ladra lidera un proxecto sobre tecnoloxías de secuenciación de ADN

26/10/2021

O proxecto de I+D do ámbito internacional BIRDS, Bioinformatics and Information Retrieval Data Structures Analysis and Design, está financiado pola Comisión Europea a través do Programa H2020, MSCA-RISE-UE. No mes de xuño Susana Ladra comezou a dirixir os traballos, para o cal estímase unha duración dun ano e conta cun orzamento que ascende a 66.900 euros.

Traballos de asesoramento no sector do xogo en Galicia por José Manuel Sánchez Santos

18/10/2021

O investigador José Manuel Sánchez Santos é o responsable de levar a cabo traballos de asesoramento sobre o sector do xogo público e privado en Galicia. O obxectivo deste proxecto é realizar unha análise da situación actual e dos potenciais escenarios do sector. O proxecto conta cun orzamento de preto de 7.000 euros financiado pola entidade Loterias y Apuestas Deportivas de Galicia S.L., cun tempo estimado de realización dos traballos de 5 meses.

Proxectos I+D+i con AENOR

18/10/2021

AENOR e a UDC amplian a súa colaboación no ámbito da I+D+i. No ano 2021 participaron en 6 proxectos os profesores/as Blanca Laffon da Facultade de Educación, Mª José Abad da Escola de Deseño Industrial, Alfonso Loureiro da Escola Politécnica Superior, Concepción Herrero da Facultade de Ciencias e Juan Ramón Rabuñal da Facultade de Informática.

Os investigadores José Ramón Méndez e Alvaro Deibe dirixen un proxecto de deseño industrial

18/10/2021

O proxecto sobre novos conceptos de mandos para equipos de apriete de pernos está desenvolvido por un equipo investigador dirixido por José Ramón Méndez da Área de Proxectos de Enxeñaría e Alvaro Deibe da Área de Matemática Aplicada. Os traballos comezaron en xuño ten prevista a súa finalización a finais de outubro de 2021.

Traballos de mellora do proceso de negocio por Richard Duro

18/10/2021

O investigador Richard Duro da área de Ciencas da Computación e Intelixencia Artificial leva a cabo un proxecto de mellora do proceso de negocio, cuxo orzamento ascende a 3.600 euros e cunha duración de dous meses. Os traballos centránse no desenvolvemento dunha ferramenta que dixitalice e automatice o proceso de negocio existente entre BLUE QUALITY cos seus clientes e proveedores de servizo.

Asesoramento científico no desenvolvemento de ánodos baseados en silicio para baterías de ion-litio

14/10/2021

Os investigadores Jose Luis Barriada e Mª Teresa Rodríguez dirixen o equipo de traballo encargado de levar a cabo o proxecto de I+D baixo o título de LION-HD (investigación industrial de materiais estratéxicos para baterías de ion-litio de alta densidade enerxética e custo optimizado en electro mobilidade). O proxecto posto en marcha en xuño de 2021 conta cun prazo de realización de 3 anos e un orzamento estimado de 16.900 euros.

O Equipo de investigación Sociedades en movimiento (ESOMI) responsable da elaboración do Plan de Loita contra o racismo e a xenofobia en Navarra (2021-2026)

13/10/2021

O proxecto conta cunha duración máxima de 7 meses e un orzamento de 46.000 euros para a súa elaboración. equipo que está levando a cabo o proxecto está dirixido por Laura Oso, Catedrática da Universidade na Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña e coordinadora do ESOMI, cuxa entrega está prevista a finais do mes de decembro do ano 2021. 

O Grupo de Estruturas Arquitectónicas da UDC aborda unha decena de proxectos con diversas entidades

05/10/2021

 

Durante o 2021 firmáronse 10 contratos con diversas entidades por un importe de 21.000 euros co obxectivo de asesorar sobre a estabilidade estrutural en edificios. O investigador encargado de levalos a cabo é Juan Pérez Valcárcel, profesor de Estruturas da Escola Técnica Superior de Arquitectura e membro activo do Grupo de Estructuras Arquitectónicas (GEA).

Asesoramento sobre información xenética relacionado con cardiopatias familiares pola investigadora María Sobrido

28/09/2021

A investigadora María Sobrido dirixe un proxecto de xestión de documentación científica centrada na información xenética relacionada con cardiopatias familiares. O proxecto púxose en marcha en maio e conta cun orzamento de 11.000 euros, cunha duración inicial de 12 meses.

Carlos Aymerich asesora a diversas entidades locais na elaboración das súas RPT

15/09/2021

Durante o primeiro semestre de 2021 firmáronse contratos con varias entidades locais por un importe de 28.000 euros co obxectivo de asesorar no proceso de elaboración das súas Relacións de Postos de Traballo (RPT). O investigador encargado de levalos a cabo é Carlos Aymerich, do Departamento de Dereito Público e membro activo do Grupo de Investigación "Derecho Público Global" da UDC.

Investigadores da UDC e da USC traballan na mellora do Sistema de Vixilancia das Enfermidades Crónicas de Galicia (SVEC-G)

10/09/2021

O investigador da Universidade da Coruña Javier Muñiz coordina o equipo de traballo encargado do asesoramento do Sistema de Vixilancia das Enfermidades Crónicas de Galicia (SVEC-G), co obxectivo de mellorar a investigación clínica e a docencia. O proxecto que comezou a súa quinta fase en xullo conta cun orzamento estimado de 15.000 euros e ten un prazo de execución de 6 meses.

O investigador Jose Luis Calvo Rolle dirixe un proxecto no Laboratorio de Radioactividade Ambiental da UDC

06/09/2021

O investigador e profesor da Escola Universitaria Politécnica da UDC Jose Luis Calvo Rolle dirixe un proxecto de desenvolvemento e asesoramento para a medición de radiación ambiental entre o Laboratorio de Radioactividade Ambiental e a Universidade de Castilla-La Mancha (UCLM). As investigacións deron comezo en novembro do ano 2020 e estímase que teña unha duración inicial de 24 meses.

Plan de actividades para o ano 2021 entre o Campus Industrial da UDC e a Fundación Universidade da Coruña

03/09/2021

O Campus Industrial da UDC e a Fundación Universidade da Coruña asinaron un acordo de colaboración para as actuacións do plan de actividades do ano 2021 no ámbito da I+D+i nos Campus de Especialización por un importe de 21.500 euros.

Traballos de asistencia xurídica e urbanística polo profesor de Dereito Juan Jesús Raposo Arceo

02/09/2021

O profesor da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña Juan Jesús Raposo Arceo recibe encargos da Asociación Eólica de Galicia e de Vento Verde S.L.

O traballo coa Asociación Eólica de Galicia (EGA) deu comezo en xullo do presente ano, sendo a finalidade do encargo a asistencia xurídica en materia de ordenación do territorio, urbanismo, medio ambiente, montes e normativa sectorial de dereito público e a súa incidencia no sector eólico. 

Por outra banda, o encargo de Vento Verde S.L., que comezou en xuño, céntrase na asistencia xurídica e urbanística para a instalación de fibra óptica en concellos de Galicia.

Conta para cada encargo cun orzamento estimado de 17.000 euros e un prazo inicial de execución dun ano.

A profesora da FEE da UDC María Jesús Freire encargada do equipo para a elaboración do Barómetro de Economía

02/09/2021

A profesora da Facultade de Economía e Empresa María Jesús Freire Seoane nomeada encargada do equipo que leva a cabo a recompilación de datos para a elaboración do Barómetro de Economía. O proxecto arrancou a finais de abril do presente ano e ten un prazo de execución de 12 meses, para o que conta cun orzamento estimado de 7.000 euros. O BAROMETRO DE ECONOMÍA recolle periódicamente a opinión do colectivo de economistas galegos sobre parámetros clave da situación actual da nosa contorna; resultando de gran utilidade as conclusións obtidas para os responsable públicos e privados na súa toma de decisións. 

 

A investigadora Natalia Alvarez Lata dirixe un proxecto para a empresa ANDERSEN TAX&LEGAL

02/08/2021

A entidade ANDERSEN TAX&LEGAL encarga a UDC a realización dun proxecto sobre asesoramento en materia de Dereito Patrimonial, o importe do proxecto ascende a 60.000 euros. A investigadora e especialista en Dereito Contractual e de Consumo e en Responsabilidade Civil Natalia Alvarez Lata, dirixe actualmente desde febreiro o proxecto do estudo en materia propia da contratación, así como o asesoramento á entidade durante os dous anos de duración da encomenda.

Traballos de carácter científico técnico por Matilde Massó e Monsterrat Golías Pérez

02/08/2021

 

A Axencia Nacional da Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA) encarga a Matilde Massó e Montserrat Golías Pérez da UDC a realización dun informe sobre a fenda salarial nas universidades públicas españolas. Os traballos levados a cabo por ambas investigadoras facilitarán unha primeira visión sobre a situación actual a partir dunha mostra representativa das universidades públicas españolas.

Asesoramento en estudo sobre a Publicidade exterior en Galicia con Javier Luis Fernández Fernández

02/08/2021

 

O profesor Javier Luis Fernández Fernández da Facultade de Filoloxía da UDC participa na actualidade en proxectos con entidades da área da publicidade como Yago's Publicidad e Zercana no asesoramento en estudo sobre a publicidade exterior en Galicia.

O Grupo de Investigación RNASA-IMEDIR da UDC colabora en proxectos relacionados coa Intelixencia Artificial

02/08/2021

 

Na actualidade o equipo de traballo leva a cabo un proxecto para unha entidade do ámbito tecnolóxico cun orzamento estimado de 31.000 euros sobre asesoramento na aplicación de técnicas de intelixencia artificial e computación na nube para a xestión de imaxe médica dixital, que está liderado polo profesor da Facultade de Informática Julián Dorado de la Calle. O seu obxectivo é agregar maior valor a entidade asesosando no desenvolvemento dun sistema integral de xestión de imaxe médica na nube que incorpore técnicas avanzadas de Intelixencia Artificial.

Asesoramento en peritacións de saldos contable con Fernando Ruiz Lamas

02/08/2021

 

O profesor de Economía Financeira e Contabilidade da Universidade da Coruña Fernando Ruiz Lamas recibe encargos para a realización de asesoramento no ámbito contable. Desde o mes de setembro de 2020 e ata setembro de 2021 é o responsable da análise da contabilidade para unha entidade local.

Investigación do estudo do tratamento de residuos de A Coruña a cargo do profesor Manuel Soto Castiñeira

29/07/2021

Encomenda ao profesor da Facultade de Ciencias da UDC Manuel Soto Castiñeira a dirección do proxecto sobre o tratamento de residuos de A Coruña encamiñado a súa xestión eficiente e sustentable. O proxecto, que ten unha duración de 10 meses inclúe un estudo do potencial de material residual e como reciclalo e reutilizalo. Conta cun presuposto de 15.600 euros.

A Facultade de Ciencias da UDC desenvolve un estudo para una entidade local

23/07/2021

 

A investigadora Mª Teresa Rodríguez Blas da Facultade de Ciencias da UDC dirixe un estudio sobre a potencialidade funcional de diferentes péptidos funcionais, que poden estar presentes en cereais e pseudocereais. O proxecto ten unha duración inicial dun ano e está financiado por Hijos de Rivera S.A.U. por un importe de 10.000 euros.

Traballo de asesoramento no ámbito da ética no eido local con José Antonio Seoane Rodríguez

23/07/2021

 

O profesor José Antonio Seoane Rodríguez de Filosofía do Dereito da UDC e coordinador do Grupo de Investigación "Filosofía, Constitución e Racionalidade" recibe o encargo dunha entidade local de asesoramento no ámbito da ética no traballo social, intervención social e toma de decisións.  

 

Terceira fase da monitorización do virus SARS-CoV-2

23/07/2021

 

En maio de 2021 deu comezo a terceira fase da monitorización do virus SARS-CoV-2 nas instalacións xestionadas por Edar Bens. O proxecto COVIDBENS III dirixido pola investigadora Margarita Poza Domínguez cunha duración prevista de 6 meses conta cun orzamento de 50.000 euros.

I+D ao servizo das persoas grazas á transferencia de coñecemento

14/07/2021

Xa temos  novo número da revista Pocomaco publicada en xullo de 2021 (Nº 31). A Fundación Universidade da Coruña colabora coa revista Pocomaco, polo que vos presentamos o novo artigo sobre "I+D al servicio de las personas gracias a la transferencia de conocimiento"

 

Ligazón ao artigo

O departamento de Química da Facultade de Ciencias da UDC pon en marcha un proxecto sobre el Estudo de propiedades físico-químicas de tellas cerámicas

23/06/2021

 

Os responsables de levar a cabo o proxecto son os profesores María Teresa Rodríguez Blas e Andrés Manuel de Blas Varela do Grupo de Investigación Metais en Medio Ambiente e Medicina (METMED) adscritos ao Departamento de Química da Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña. A duración inicial do proxecto é de 24 meses. Durante o  desenvolvemento do proxecto os investigadores centraránse principalmente en analizar as transformacións de fase que se producen durante o tempo de cocido, así como a estrutura porosa do material.


#investigacionudc #innovacion

O programa dirixido polo profesor Valentín Escudero prorroga para o ano 2021 o seu convenio anual coa Xunta de Galicia

23/06/2021

O programa de Avaliación e tratamento terapeútico de menores en situación de risco e desamparo é froito  dun convenio entre a Consellería de Política Social da Xunta  de Galicia e a Universidade da Coruña foi prorrogado para o ano 2021 por un total de 235.019 euros, o que da a oportunidade aos menores que se atopan no contexto  de Protección a Infancia a recibir atención terapéutica especializada.


O confinamento pola COVID-19 no programa supuxo un descenso das derivacións ao programa no segundo trimestre que se recuperou no terceiro trimestre ata saturar os 290 casos do convenio. No cuarto trimestre houbo unha enorme e inesperada cantidade de casos novos derivados ao programa que recibiron tratamento  anticipado grazas a prórroga do programa. 

O profesor Manuel José Freire Tellado da ETS da UDC dirixe a obra de restauración da Igrexa, Claustro e areas De Visita Pública No Colexio Do Cardeal De Monforte De Lemos (Lugo)

22/06/2021

O profesor da Escola Técnica Superior de Arquitectura da UDC Manuel José Freire Tellado dirixe a obra de restauración da Igrexa, Claustro e áreas de Visita Pública no Colexio do Cardeal de Monforte de Lemos (Lugo), para a súa realización contará con 6 meses desde a sinatura do encargo o 30 de abril de 2021 e contará cun importe de 12.600 euros.

 

O proxecto está cofinanciado polo Fondo Europeo de de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 que promove a restauración e mellora das condicións de conservación dos elementos singulares do patrimonio cultural da Ribeira Sacra para a súa difusión e posta en valor.

O profesor Ricardo Juncosa traballa en proxectos de investigación no campo da Hidroloxía

22/06/2021

O profesor Ricardo Juncosa do grupo GEAMA lidera proxectos de investigación no campo da Hidroloxía que supoñen unha inversión preto de 42.000 euros. As entidades coas que participa son Termas do Prexigueiro S.L. e Ibernisha participando na adaptación dos espazos termais de Outariz e A Chavasqueira e As Termas do Prexigueiro, e Cobre San Rafael traballando no Informe do plan hidrolóxico de Galicia.

 

A Universidade da Coruña e Repsol asinan un acordo de colaboración

22/06/2021

O profesor José Manuel Andrade Garda Catedrático de Química Analítica da UDC e membro do Grupo de Investigación QANAP lidera o equipo de traballo encargado de levar a cabo a investigación no ámbito científico acordada no acordo asinado entre a Universidade da Coruña e Repsol. A duración do proxecto é dun ano desde a sinatura o 20 de decembro de 2020 e conta cun orzamento de 84.700 euros.

#investigacionudc #innovacion

Roche Farma e Fundación Universidade de A Coruña colaboran no desenvolvemento da investigación biomédica

25/05/2021

Roche Farma e a Fundación Universidade da Coruña asinan un convenio de colaboración que promove a investigación biomédica, e que están levando a cabo o 
"PROXECTO DE FORMACIÓN REUMATOLÓXICA DO CHUAC" no Hospital Universitario de A Coruña baixo a coordinación do Dr. Javier de Toro Santos a fin de facilitar a difusión de coñecemento sobre artritis reumatoide.

 

Desde o ano 2015 desde o servizo de reumatoloxía do Hospital Clínico Universitario e baixo a denominación de Proxecto de Formación Dixital, lévanse realizando unha batería de actividades de divulgación orientadas tanto a clínicos como a pacientes en distintos ámbitos e canles, ao que se une como colaborador ROCHE FARMA para os años 2020 e 2021 cunha aportación que ascende a 8.000 euros, continuando así este ambicioso e exitoso proxecto. Este proxecto obtivo o recoñecemento da Sociedade Española de Reumatoloxía.

A Universidade da Coruña e o Instituto Galego de Podoloxía promoven investigacións no ámbito clínico-sanitario

25/05/2021

 

O investigador e docente no Departamento de Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas Ramón Fernández Cervantes, é o encargado do proxecto de investigación, cuxo obxectivo é mellorar o ámbito sociosanitario. A duración do proxecto denominado "Asesoramento en coordinación asistencial, docente investigadora en procesos de fisioterapia" é de 12 meses nos cales centrará os seus esforzos en avaliar os procecementos fisioterapeuticos actuais, proporcionar asesoramento técnico á empresa e promover unha formación continua no ámbito clínico asistencial óptimo.

A FUAC participa na IX edición virtual de Emprego da Cámara de Comercio de A Coruña

24/05/2021

 

Volve a Feria de Emprego, a Cámara organiza a IX Edición virtual da Feria de Emprego o vindeiro 17 de xuño de 2021. A FUAC contará cun STAND VIRTUAL e realizaremos entrevistas ¡¡Esperámosvos!!

 

#practicasfuac #FeriaEmpleoCoruna #practicasfuac #Empleo #coruña #coruna #camaradecomercio

Os investigadores da UDC Margarita Poza e Moisés Canle, continuan liderando investigacións en Galicia sobre o Sars-Cov-2

12/05/2021

Moisés Canle López nomeado investigador responsable do equipo de traballo que leva a cabo o proxecto BENS_REWAPO_2 a través do Grupo de Reactividad Química e Fotorreactividade_React! da UDC , onde se aborda a problemática da presenza de contaminantes orgánicos emerxentes (COEs) nos efluentes que recibe a planta de tratamento de augas residuais, mediante a monitorización e sensorización dos COEs. Dando comezo a segunda fase do xa abordado con anterioridade BENS_REWAPO, investigación que ten prevista unha duración de 12 meses. 

 

Paralelamente, a investigadora Margarita Poza está inmersa na dirección do equipo de traballo de investigación na segunda fase do proxecto COVIDBENSII na área metropolitana de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros. A UDC leva a cabo esta investigación a través do Grupo de Microbioloxía do Instituto de Investigación Biomédica (INIBIC) e da Profesora Asociada de Microbioloxía da Universidade da Coruña, do Grupo de Investigación Microbioma e Saúde.

 

Os recursos económicos destinados a ambos proxectos financiados por Edar Bens rondan os 110.000 euros. Nesta segunda fase de seguemento os investigadores centran o su traballo na análise de datos para minimizar os efectos da epidemia da COVID-19 .

A empresa Taxus Gestión Ambiental Ecología y Calidad S.L. asina coa UDC un proxecto sobre a xestión integrada de concas hidrolóxica

12/05/2021

A empresa Taxus Gestión Ambiental Ecología y Calidad S.L. encarga un estudo da Análise Territorial da Conca do Río Eume e diagnóstico inicial da influencia de ENDESA na mesma á UDC. O estudo levarao a cabo un equipo do GEAMA dirixido polo profesor Joaquín Suárez López. 

 

Comprometidos cos ODS (Obxectivos de Desenvolvemento Sostible) da Axenda 2030 e particularmente co obxectivo nº6: "Garantir a dispoñibilidade de auga e a súa xestión sostible e o saneamento para todos" o equipo de investigación durante os 6 meses de duración do contrato tratará de ter na primeira fase de recompilación a valoración de toda a información dispoñible da conca e do medio natural que explota ENDESA, o Parque Natual das Fragas do Eume.

A Fundación Deporte Galego e Universidade da Coruña traballan en prol de reactivar o deporte galego

11/05/2021

A Fundación Deporte Galego encarga ao Grupo de aprendizaxe e control do movemento humano en actividade física e deporte (ACoM) da UDC o asesoramento e análise no proceso metodolóxico para a identificación e o control da situación de contaxio do coronavirus SARS-CoV-2 no deporte galego. O responsable do proxecto é D. Rafael Martín Acero e é o encargado de transmitir os resultados obtidos á entidade.

 

Traballan para identificar os riscos de transmisión do virus. Fundamental para o fomento da práctica deportiva de base e de alto nivel, xa que permitirá establecer medidas de seguridade que evite a transmisión e incrementa a seguridade dos participantes. 

 

#investigacionudc #deportegalego

O profesor Luis Cea Gómez lidera o equipo no Proxecto de deseño e desenvolvemento dun modelo hidrodinámico 3D do embalse de Cecebre para aplicación de modelos de calidade de auga

04/05/2021

Luis Cea Gómez é o coordinador do Grupo de Investigación de Enxeñaría da Auga e do Medio Ambiente (GEAMA) lidera o equipo investigador no Proxecto de deseño e desenvolvemento dun modelo hidrodinámico 3D do embalse de Cecebre para aplicación de modelos de calidade de auga.

 

Este contrato ten como obxecto xeral o desenvolvemento dun modelo numérico tridimensional do embalse de Cecebre, que permita a correcta caracterización do seu funcionamento hidrodinámico, co fin de obter unha ferramenta numérica que poida servir de axuda para a súa xestión no marco dos traballos desenvolvidos dentro do denominado Plan Gleon.

O profesor Ahitor Regueiro inmerso nun proxecto de tecnoloxía RFID

23/04/2021

O profesor e investigador Ahitor Regueiro Fernández, que imparte clases na Escola Universitaria de Deseño Industrial (EUDI) da UDC, é un dos pioneiros na ensinanza da impresión 3D e durante os próximos dous anos encargarase de dirixir un proxecto no ámbito da enxeñaría civil. Encargaráse do deseño de novos conceptos de máquinas con tecnoloxía RFID,  tecnoloxías de uso sinxelo do deseño de novos conceptos de máquinas na busca da solución que mellor se adapte ao seu negocio. O uso de tecnoloxías RFID axuda a mellorar procesos empleando máis eficientemente o tempo e a reducción de custos.

O Grupo de Investigación Reactividad Química e Fotorreactividade da UDC traballa nun proxecto piloto de GSJ

21/04/2021

Membros do Grupo de Investigación “Reactividad Química e Fotorreactividade” (React!) da UDC traballan no proxecto piloto de GSJ Solutions asesorando sobre o control das condicións fisicoquímicas relacionadas coa reducción da néboa atmosférica na A8. O responsable do seu desenvolvemento é o Profesor Moisés Canle López, especializado en Química física. Este proxecto cunha duración de 6 meses e aborda aspectos fisicoquímicos relacionados coa problemática da presenza da néboa na autopista A8.

 

O profesor de Bioloxía Jaime Fagúndez Díaz da UDC estuda a flora, vexetación e hábitats de Galicia

21/04/2021

O profesor Jaime Fagúndez Díaz dirixe proxectos para varias entidades na área da botánica. Actualmente imparte docencia na Facultade de Ciencias da UDC e é membro do Grupo de investigación Biología Costera (BIOCOST).


Os encargos consisten na realización de estudos da flora, vexetación e hábitats en Galicia; para a elaboración de cartografía específica con localización de hábitats, flora de interese ou ameazada e recomendacións de actuación.

A investigadora María Sobrido Prieto renova como investigadora principal dun proxecto sobre información xenética

21/04/2021

A profesora e investigadora María Sobrido Prieto renova ata febreiro do ano 2021 como investigadora principal no proxecto de asesoramento en xestión de documentación científica sobre información xenética relacionada con cardiopatías familiares para unha entidade do sector sanitario por un importe de 11.616 euros.

O Profesor Félix Puime Guillén continua dando asesoramento financeiro a entidade Process Improvement Academy LLC

15/04/2021

 

A entidade Process Improvement Academy LLC conta asesoramento na área de economía por parte da UDC a través do Profesor Félix Puime Guillén renovando ata o 31 de maio a súa colaboración no proxecto de Asistencia Técnica en 
Asesoramento financeiro. Entre as tarefas levadas a cabo polo investigador atópanse: a elaboración do protocolo financeiro comercial, deseño do sistema de análise do risco de crédito e a elaboración do modelo para a concesión de crédito comercial.

 

O Profesor Félix Puime Guillén asesora a entidade Process Improvement Academy LLC

15/04/2021

A entidade Process Improvement Academy LLC conta asesoramento na área de economía por parte da UDC a través do Profesor Félix Puime Guillén renovando ata o 31 de maio a súa colaboración no proxecto de Asistencia Técnica en  Asesoramento financeiro. Entre as tarefas levadas a cabo polo investigador atópanse: a elaboración do protocolo financeiro comercial, deseño do sistema de análise do risco de crédito e a elaboración do modelo para a concesión de crédito comercial.

 

O Director da EUAT da UDC Santiago López Piñeiro leva a cabo ensaios de materiais de construcción

13/04/2021

Na actualidade Santiago López Piñeiro da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da UDC colabora con varias entidades realizando ensaios de materiais no eido da construcción por un período de 4 anos, co obxectivo de proporcionar ás entidades información servizos de valor engadido en materia de transferencia e innovación que permiten mellorar a súa eficiencia.

A profesora Cristina García Fontán da UDC encargada da redacción de proxecto de acondicionamento do espazo do Vixía de Monte Alto

13/04/2021

O Concello de A Coruña encarga a investigadora e especialista en Urbanismo Cristina García Fontan  da Escola Técnica Superior de Arquitectura da UDC a redacción do Proxecto de Acondicionamento do Espazo de O Vixia de Monte Alto en A Coruña. A proposta inclúe o estudo e análise do entorno para xerar un espazo verde de calidade contribuindo a mellora da habitabilidade e uso dos espazos públicos do barrio de Monte Alto dando á súa vez visibilidade ao proxecto.

O profesor Félix Puime designado investigador principal dun proxecto de asesoramento dun plan de reestructuración económico financeiro.

08/04/2021

 

A Universidade da Coruña e a sociedade Colegio Sagrado Corazón Deza asinan un contrato sobre "Acompañamento no concurso de acreedores dun plan de reestruturación económico financeiro da sociedade Colegio Sagrado Corazón Deza" nomeando como investigador principal ao Profesor Félix Puime Guillén. Encárgase do acompañamento no proceso de concurso de acreeedores, contribuindo a elaboración dun plan de reestruturación económico-financiera da Sociedade entre xaneiro e abril de 2021 .

VI edición Premio ao Mellor TFG Aplicado da FIC

08/04/2021

A VI edición do PREMIO TFG DA FIC está patrocinado por Aldaba, Everis, Imatia e Inycom. Co propósito de premiar os mellores traballos de fin de Grao, a Facultade de Informática convoca o sexto premio ao mellor traballo fin de grao defendido no curso 2019/20, nos que colaboran Citic e FUAC.

 

Os premios son de 1.500€ para o gañador e dous accésit de 500€. Sendo cantidatos nesta edición:

 

  • Bieito Beceiro Fernández - “Parallel-FST: Aceleración de algoritmos de selección de características mediante computación paralela"
  • Francisco Bretal Ageitos - “Plataforma para a xestión de proxectos de etiquetado de mostras de fitoplancto”
  • Andrés Molares Ulloa - “Sistema para o asesoramento en peches preventivos na ría de Vigo por mor de biotoxinas lipofílicas”
  • Diego Suárez García - “Ferramenta para avaliar o dano producido no ADN espermático de centola a través da análise de células cometa”
  • Noé Vila Muñoz - “Aplicación móbil para a realización e seguimento de rutinas en nenos/as con TEA”

 

Mañá 9 de abril de 2021 as 10:00 retransmitirase a sesión a través de teams

 

Máis información sobre o premio e finalistas 

 

#ptfgFIC #talentoFIC

A doutora en Psicoloxía e Terapeuta ocupacional da Facultade de Ciencias da Saúde da UDC Adriana Ávila Álvarez renova ata maio de 2021 como investigadora principal do programa Ocucando a Tarde

29/03/2021

Ocucando a tarde é un programa de Ocio Saludabe con Cans de Terapia desenvolvido pola Fundación María José Jove e dirixido desde fai varios anos pola doutora en Psicoloxía e Terapeuta ocupacional e coordinadora da Unidade de Investigación de terapia ocupacional en intervencións non farmacolóxicas (INTOINFA) da UDC Adriana Ávila Álvarez. O equipo de traballo investigan sobre o desenvolvemento das terapias non farmacolóxicas para os colectivos con/ou en risco de discapacidade, adaptadas a cada neno e a súa situaicón na que utilizará o ocio, a música, o exercicio de psicomotricidade e a relación cos cans como elementos motivacionais.

#perrosdeterapia #perrosdeasistencia #terapiaocupacional #terapiaconperros #Coruña

O arquitecto Fernando Agrasar Quiroga da E.T.S.A da UDC aborda proxectos no ámbito da enxeñaría civil para a mellora da habitabilidade e uso de espazos impulsadas por entidades galegas

29/03/2021

 

Fernando Agrasar Quiroga é profesor da área de Composición da E.T.S.A de A Coruña. No desenvolvemento da súa profesión e sempre en relación coa súa actividade investigadora dirixe o proxecto para o Acondicionamento para a Biblioteca das Cabalerizas do Pazo de Lóngora por 17.000 euros. O edificio atópase na parroquia de Liáns do Concello de Oleiros (A Coruña), actualmente está cedido para o uso da Universidade da Coruña. 

 

É un centro dedicado á investigación e á actividade docente de terceiro ciclo universitario, mestrados, cursos de posgrao e especialización e asesoramento técnico sobre os aspectos relacionados co medio ambiente.

 

#Arquitectura #Composición #Patrimonio #Galicia

O Canal de Isabel II financia un estudo sobre a xestión dos desbordamentos dos sistemas de saneamento

24/03/2021

 

Nomeado investigador responsable do estudo ao profesor da ETSI Caminos Canais e Portos da UDC Jerónimo Puertas Agudo, que conta co apoio e os recursos do Grupo de Enxeñaria da Auga e Medio Ambiente (GEAMA) para levar a cabo o estudo e paralelamente interacturá co equipo encargado da análise. O obxecto de estudo consiste na calibración das normas técnicas polas que se especifican e desenvolven os procedementos de deseño das medidas, obras e instalacións para a xestión dos desbordamentos de sistemas de saneamento (DSS) e ten prevista unha duración dun ano. 

O profesor Javier Estévez Cimadevila da UDC aborda proxectos no ámbito da enxeñaría civil para a mellora da habitabilidade e uso de espazos impulsadas por entidades galegas

24/03/2021

O arquitecto Javier Estévez Cimadevila da Escola Técnica Superior de Arquitectura da UDC redactou o proxecto básico e de execución de reparación e reforzo da estrutura correspondente a Lonxa Agropecuaria de Verín por 11.000 euros.

O profesor da UDC Fernando Agrasar elixido comisario da Exposicion Vestir Épocas, 1860-1960. A Colección González-Moro

23/03/2021

Fernando Agrasar Quiroga, arquitecto e membro do Grupo de Investigación Composicion Arquitectónica e Patrimonio da Escola Técnica Superior de Arquitectura da UDC, elixido polo Museo de Belas Artes da Xunta de Galicia como Comisario da Exposición "Vestir Épocas, 1860-1960. A Colección González-Moro". A exposición, que está patrocinada pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade poderá visitarse ata o 4 de abril de 2021 dirixida a todos os públicos.

O Dr. profesor Javier Muñiz García renova compromiso de investigación sobre o Sistema de Vixilancia das Enfermidades Crónicas de Galicia (Svec-G)

23/03/2021

O sistema de vixilancia de enfermidades crónicas de Galicia (Svec-G) integra información sobre indicacións que resumen a frecuencia e o impacto na mortalidade que teñen as enfermidades crónicas máis relavantes.Tamén sobre os seus factores de risco e as intervencións e prácticas orientadas a reducir a súa incidencia e impacto na saúde da poboación.

 

O proxecto está financiado por unha entidade local e foi elixido como responsable ao investigador e coordinador do Grupo de Investigación Cardiovascular (GRINCAR) da UDC Javier Muñiz García. Consiste en realizar tarefas de asesoramento e formación no ámbito da medicina preventiva. O obxecto da investigación é recoller información ao redor dun conxunto relevante de indicadores asociados, orientados a reducir a súa incidencia e impacto na saúde da poboación e por que o seu dinamismo require incorporar información de forma continua. O importe destinado á investigación nesta fase do proxecto ascende a 46.827 euros.

O Centro de Investigación #TIC (Citic) da UDC recibirá unha axuda de 650.000 euros para financiar un programa de doutoramento internacional

23/03/2021

É a primeira vez que unha institución galega é financiada por fondos da convocatoria europea #MSCA-COFUND. O programa que terá unha duración de cinco anos e permitirá contratar a oito investigadores/ predoutorais, os cales desenvolverán as súas teses doutorais interdisciplinarias coas liñas de investigación principais do CITIC: Intelixencia Artificial, Ciencia e Enxeñería de Datos, Computación de Altas prestacións, Servizos e Redes intelixentes, así como a área de investigacións transversal, a Ciberseguridade.

 

Descobre máis aquí 

 

#MSCA-COFUND #talento #investigacionudc

Aberta a inscrición no International Symposium on Co-Simulation and Solver Coupling y Dynamics- COSIM 2021

23/03/2021

Reserva a túa praza no International Symposium on Co-Simulation and Solver Coupling in Dynamics - COSIM 2021 antes do 10 de maio de 2021.
Congreso online para científicos da comunidade internacional de investigación.
Celebraráse o 24 e 25 de maio que reunirá a expertos no campo da co-simulación de relevancia internacional e conta co respaldo da IUTAM (Asociación Internacional para Dinámica de Multicuerpos) e IMSD (Unión Internacional de Mecánica Teórica y Aplicada).
Interesada/o? Podes inscribirte aquí.
Esperámosvos!

Memoria de actividades 2019 da Fundación Universidade da Coruña

23/03/2021

A Fundación Universidade da Coruña presenta a Memoria de actividades 2019, que recoller as principais actividades e resultados de 2018 e 2019
Descobre máis na seguinte ligazón -->Memoria de actividades 2019

O Campus Industrial de Ferrol convértese no primeiro acreditado pola Xunta en Galicia e o único en España en especializarse na industria naval

22/03/2021

O luns 15 de marzo celebrouse o acto simbólico por parte do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, presidiu esta mañá no salón de actos Concepción Arenal do Campus de Ferrol, ao reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde Alonso, da acreditación ao Campus Industrial de Ferrol como Campus de Especialización, converténdose así no primeiro de Galicia en posuír este recoñecemento, e o primeiro en España en especializarse en industria naval.

 

O Campus Industrial de Ferrol púxose en marcha en 2015, e neste tempo, entre outros resultados, a Universidade asinou máis de 103 convenios con empresas, captou tres millóns de euros en colaboración con empresas, rexistrou 56 patentes e aumentou a nova matrícula nas titulacións de Ferrol nun 40%. 

 

A acreditación recibida será definitiva dentro de tres anos. Neste período, o Campus de Ferrol será un axente de transferencia de coñecemento ao sector produtivo e industrial do contorno.

 

#I+D+i #IndustriaIntelixente #fabricaciónavanzada #Industria4.0

 

Descubre máis aquí

A FUAC da un paso máis hacia unha Web Pública Transparente coa súa nova Sede Electrónica

17/03/2021

 

Seguindo os principios de publicidade e transparencia da actividade institucional da FUAC na nova sección de Sede Electrónica poderá poderás consultar os procedementos xerais de contratación, así como os convenios con entidades coas que  mantén liñas de colaboración e encargos da UDC

 

Para máis información preme no botón

#universidade-empresafuac #sede-electrónica-fuac

Navantia impulsa un programa de formación empresarial para universitarios/as sin experiencia laboral

15/03/2021

A iniciativa pretente impulsar a aplicación práctica dos coñecementos adquiridos a través de duas estancias turorizadas que melloran a empregabilidade dos/as beneficiarios/as.

 

Esta nova iniciativa súmase á colaboraicón pioneira establecida coa UDC na impartición do primeiro grao dual en Galicia onde se acollen a tres estudantes de enxeñaría eléctrica de Ferrol.

 

Para o deselvolmento de ambos programas, Navantia contou coa experiencia da Fundación da Universidade da Coruña (FUAC) a través do seu departamento de orientación e emprego entre os seus diferentes recursos, destaca polos seus índices de inserción das prácticas empresariais.

 

#practicasfuac

O profesor Carlos Aymerich Cano encargado do asesoramento en materia de Relación de Postos de Traballo (RPT)

15/03/2021

A UDC asina contratos con varias entidades locais por un importe de 10.000 euros co obxectivo de asesorar no proceso de elaboración das súas Relacións de Postos de Traballo (RPT). O encargado de levalos a cabo é o investigador Carlos Aymerich Cano, especializado en Dereito Administrativo e membro activo do Grupo de Investigación Dereito Público Global da UDC; grupo coordinado polo Dr. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz. 

Varias entidades asinan coa Universidade da Coruña contratos para levar a cabo tarefas de asesoramento en cuestións xurídicas

15/03/2021

Os profesores Juan Jesús Raposo Arceo e Rafael García Perez do Departamento de Dereito Privado da UDC centran os seus proxectos na realización de estudos documentados froito da análise da lexislación e da xurisprudencia. Mentres que os profesores José Pernas García e Francisco Javier Sanz Larruga do Grupo de Investigación de Dereito Público Global céntranse no estudo actual regulación de contratación pública e sobre a regulación de transportes públicos terrestre. O importe dos contratos ascende a 38.580,45 euros.

O profesor Julían Dorado de la Calle dirixe un proxecto no ámbito das Tecnoloxías da Información e a Comunicación para Next Limit S.L.

15/03/2021

A empresa tecnolóxica Next Limit S.L. encarga a UDC a execución do proxecto sobre asesoramento na realización e presentación dun informe pericial sobre desenvolvemento de software por un período dun ano inicialmente. 
O proxecto conta cunha financiación de 10.890 euros e será o profesor Julían Dorado de la Calle o investigador responsable de dirixir o equipo de traballo.

M3M e o grupo de Investigación RNASA-IMEDIR da UDC colaboran en imaxe médica dixital

11/03/2021

O Grupo de Investigación Redes de Neuronas Artificiales y Sistemas Adaptativos - Imagen Médica y Diagnóstico Radiológico (RNASA-IMEDIR) levan anos colaborando con M3M en varios proxectos. Na actualidade o equipo de traballo leva a cabo un proxecto cun orzamento estimado de 64.000 euros sobre asesoramento e asistencia técnica sobre investigación e desenvolvemento para a xestión de imaxe médica dixital liderado polo profefor da Facultade de Informática Julián Dorado de la Calle. O seu obxectivo e a mellora da eficiencia do traballo de profesionais clínicos e facerlles chegar as ferramentas necesarias dunha forma amigable.

 

Carlos Aymerich Cano nomeado investigador responsable dun proxecto en materia de asesoramento sobre a modificación da RPT

11/03/2021

A UDC asina cunha entidade un contrato por 3.600 euros cunha duración inicial dun ano para a execución dun proxecto relativo ao asesoramento sobre a modificación da RPT. O investigador Carlos Aymerich Cano será o encargado da execución co proxecto realizando entre outras as seguintes tarefas: emisión de informes, redacción e revisión de contratos e outros documentos e colaborando na atención aos clientes nos asuntos obxecto del contrato.

O investigador Javier Samper Calvete realiza tarefas de asesoramento e asistencia técnica en materia de enxeñaria de campo e enxeñaria hidráulica

11/03/2021

O investigador Javier Samper Calvete da Escola de Camiños realiza tarefas de asesoramento en materia de Hidroxeoloxía e modelos de balance hidrolóxico, e modelos de fluxo subterráneo e transporte de contaminantes nos emplazamentos afectados por INQUINOSA, en particular na terceira fase do servizo de seguimento hidroxeolóxico Sardás, Sabiñamigo (Huesca), durante o período de dous anos e por un importe de 35.695 euros.

O grupo de Estruturas Arquitectónicas da UDC informa sobre a situación e reparación de edificios

11/03/2021

Os profesores da Escola Técnica Superior de Arquitectura Manuel Jose Freire Tellado, José Antonio Vazquez Rodríguez e Juan Perez Valcarcel impulsan proxectos de arquitectura para diversas entidades por un importe de 4.584 euros. O traballo do Grupo de Estruturas Arquitectónicas (GEA) céntrase na elaboración de informes onde levan a cabo a avaliación, entre outros de estruturas de edificios, estruturas de reforzo incluindo posibles solucións de reparación.

40 mozos e mozas reciben orientación labora da FUAC na VIII Feria de Emprego organizada pola Cámara de Comercio

05/03/2021

A FUAC participa na Feria de Emprego do 4 de marzo organizada pola Cámara de Comercio na que 40 mozos e mozas recibiron orientación sobre o mercado laboral.

 

A Feria de Emprego pretende fomentar a inserción dos máis xoves ofrecendo a oportunidade ás empresas e xoves de participar en seminarios e obradoiros para mellorar a súa empregabilidade, obter orientación laboral personalizada con expertas na materia e ter contacto con empresas a través da realización de entrevistas.


A #VIIIFeriaEmpleoCoruna celebrada o día 4 de marzo en formato virtual tivo unha gran acollida, na que a FUAC recibiu máis de 3.000 visitas. 

 

#FeriaEmpleoCoruna #practicasfuac #Empleo #coruña #inserciónlaboral  #camaradecomercio

Gómez Acebo & Pombo S.L.P. encarga a profesora Pilar Alvarez Barbeito do Departamento de Dereito Público da UDC tarefas de asesoramento e asistencia técnica sobre fiscalidade

03/03/2021

A profesora e investigadora Pilar Alvarez Barbeito do Departamento de Dereito Público da UDC encárgase de asesosar a Gómez Acebo & Pombo S.L.P. nun proxecto sobre Asesoramento e asistencia técnica sobre fiscalidade nacional e internacional, máis concretamente en materia sobre tendencias fiscais nacionais e internacionais por un período de 11 meses e o importe do proxecto ascende a 35.000 euros.

O grupo de Análise e Prospectiva Sociopolítica (LAPSO) desenvolve avaliacións de ámbito social para a empresa Simple Lógica Investigacións por 44.000 euros

03/03/2021

Os profesores da Facultade de Socioloxía e membros do Grupo de Análise e Prospectiva Sociopolítica (LAPSO) Alberto Cotillo Pereira, Juan de Dios Ruano Gomez e Elvira Santiago Gomez participan en varios proxectos no asesoramento sobre datos sociais a petición da empresa Simple Lógica Investigación por un importe de 44.165 euros. Máis en particular o Grupo de Análise e Prospectiva Sociopolítica conta con experiencia na análise e interpretación de enquisas sociolóxicas, na análise de datos secundarios e análise de programas informativos audiovisuais.

Os profesores da Facultade de Economía e Empresa da UDC, Anxo Calvo Silvosa e Angel Santiago Fernández Castro colaboran na análise económica de varias empresas

03/03/2021

Os profesores da Facultade de Economía e Empresa da UDC (FEE), Anxo Calvo Silvosa e Angel Santiago Fernández Castro responsables do asesoramento económico a empresas. O Grupo de investigación Regulacion, Economia e Finanzas (GREFIN), coordinado por Anxo Calvo Silvosa, recibiu o encargo de elaborar plans de viabilidade e análise económicos e financeiro de diversos proxectos societarios pertencentes ao sector do seguro.

Os investigadores Luz Paz Agras e Joaquin Fernandez Madrid da Escola Técnica Superior de Arquitectura traballan en proxectos no eido da rehabilitación de vivendas no ámbito nacional

22/02/2021

A investigadora do Grupo de Investigación en Composición Arquitectónica e Patrimonio da UDC Luz Paz Agras colabora nun proxecto co obxecto de rehabilitar unha vivenda en Lugo. Por outra banda o investigador do Grupo de investigación Sistemas Construtivos e Rehabilitación Joaquin Fernandez Madrid, está inmerso na rehabilitación e ampliación dunda vivenda en Toledo. O orzamento para ambas actuacións ascence a 11.881 euros.

O Grupo de Estruturas Arquitectónicas da UDC aborda unha decena de proxectos con diversas entidades por máis de 20.500 euros

15/02/2021

O profesor de Estruturas da Escola Técnica Superior de Arquitectura, Juan Pérez Valcárcel, dirixe na actualidade dez proxectos de investigación cuxo importe total ascende a 20.509,5 euros. O traballo do Departamento de Construcións e Estruturas Arquitectónicas Civil e Aeronáuticas céntrase, no eido destas iniciativas, na elaboración de informes para a avaliación estrutural de edificios, estruturas de reforzo, repercusión estrutural de modificacións, estado de muros de contención e incluso no cálculo das estruturas de aceiro de diversos carteis de sinalización.

Miguel Rodriguez Bugarín desenvolve varias actuacións para Eixo Atlántico en materia ferroviaria.

12/02/2021

O investigador do Grupo de Ferrocarris e Transporte, Miguel Rodriguez Bugarín, estudará as actuacións a levar a cabo na rede ferroviaria galega dentro do proxecto Eixo Atlántico financiado pola Unión Europea a través de fondos POPTEP.

Traballos dos profesores Ramón Doallo e Juan Touriño renovan a colaboración coa Xunta de Galicia na xestión de terras

11/02/2021

Os investigadores do grupo de arquitectura de computadores da FIC da UDC veñen de renovar a colaboraicón coa Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia para o desenvolvemento de novas funcionalidades, soporte e mantemento do Sistema de Información de Apoio na Xestión do Banco de Terras de Galicia (SITEGAL) en colaboración co grupo LaboraTe da USC. Asimesmo, desenvolven actuacións en colaboración co grupo LaboraTe da USC e a empresa iCarto na aplicacion dun algoritmo para a agrupación de parcelas mediante permutas en zonas piloto.

Miguel Rodriguez Bugarín desenvolve actuacións na rede ferroviaria galega, en particular, na Saída Sur de Vigo.

11/02/2021

Miguel Rodriguez Bugarín desenvolve varias actuacións para a Consellería de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia na rede ferroviaria galega, en particular, sobre a “Saída Sur” ferrroviaria de Vigo. Levará a coordinación técnica dos traballos que consisten en realizar un informe técnico sobre a conexión ferroviaria entre a estación de Vigo–Urzáiz e a a fronteira portuguesa.

As investigadoras da UDC Margarita Poza e Susana Ladra lideran proxectos sobre o Sars-Cov-2 en Galicia

02/02/2021

Ambas investigadoras desenvolven o seu traballo dentro da iniciativa EPICOVIGAL financiada polo FONDO SUPERA do Banco de Santander. Os proxectos liderados dende a Universidade da Coruña teñen por obxectivo a monitorizaciòn en tempo real do virus en Galicia e contan, dentro da área da epidemioloxía xenómica, coa especial participación de Germán Bou Arévalo, xefe do Servizo de Microbioloxía do CHUAC. Margatita Poza dirixe en paralelo una liña de traballo en colaboración coa EDAR Bens para monitorización do virus nestas instalacións.

Luis Carral, coordinador do Grupo de Enxeñaria Mixta dirixe un proxecto coa Xunta de Galicia para o deseño dun arrecife artificial.

02/02/2021

 

As Consellerías do Mar e Medioambiente da Xunta de Galicia impulsan o proxecto PROARR para o deseño dun arrecife artificial de aplicación nas ás rias galegas. O proxecto será dirixido polo investigador Luis Carral do Grupo Integrado de Enxeñeria da EPS e contará cunha financiación de 120.000 euros.

 

Descubre máis aquí

Carlos Carro e José Pablo Abeal, o turismo trala pandemia COVID-19

01/02/2021

 

Os profesores Carlos Carro da Escola de Turismo e José Pablo Abeal da Facultade de Economía e Empresa dirixen diversos estudos entorno á situación turística dos concellos así como as posibilidades de diversificación e relanzamento cunha inversión superior aos 60.000 euros.

 

A situación xerada pola COVID-19 ven a plantexar un novo escenario que esixe a renovación das estratexias de xestión turística, sector cunha ampla implantación na nosa comunidade e, polo tanto, dun enorme impacto económico e en termos de emprego. Participan, entre outros, o Concello de A Coruña e concellos da área metropolitana, Consorcio Muros-Noia, Consorcio Mariñas-Betanzos ou  Asociación de Concellos do Camiño Inglés.

 

As conclusións particularizadas avaliarán o impacto que a COVID-19 tivo sobre as infrestruturas e axentes turísticos, os efectos a medio e longo prazo, a perspectiva das diferentes partes interesadas (admon local, empresa, cidadanía, intermediarios ou os propios turistas) e posibles liñas específicas de actuación.

 

Máis información

 

A Cátedra SXD Galicia Activa publica un artigo na revista Frontiers in Psychology

15/01/2021

A Cátedra SXD Galicia Activa acaba de publicar na revista Frontiers in Psychology o artigo "Percentiles and principal component analysis of physical fitness from a big sample of children an adolescents aged 6-18 years: the DAFIS project".

Ciclo de conferencias online sobre a Covid19

21/12/2020

A FUAC pechou con éxito este ano o seu ciclo de conferencias online sobre a Covid19 baixo un enfoque participativo, multidisciplinar e independiente.

 

 

 

Un novo modelo de residencias da terceira idade? Propostas de sustentabilidade asistencial

16/12/2020

A Cátedra de Dereito Local organizou o 11 de decembro de 2020 a xornada sobre sobre Un novo modelo de residencias para a terceira idade? Propostas de sustentabilidade asistencial.

RCD Deportivo de La Coruña conta coa asistencia técnica de Manuel José Pombo

24/11/2020

O Real Club Deportivo da Coruña conta coa asistencía técnica do profesor da Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física Manuel José Pombo como asesor de adestramento.

Increméntase a colaboración de Gefico con Álvaro Baaliña

24/11/2020

 

Gefico renova a colaboración co investigador Alvaro Baaliña do grupo de Enxeñería Enerxética da ETS de Naútica e Máquinas para innovación en novo equipamento e tecnoloxía máis eficiente e versátil na xeración de agua doce, depuración de fluidos e procesos de transferencia de calor.

Denodo, S.L. e a FIC da UDC desenvolverán traballos no eido da Ciencia de Datos

12/11/2020

 

Juan Raposo Santiago, Manuel Álvarez Díaz e Paula Montoto Castelao do Departamento de Ciencias da Computación da Facultade de Informática (FIC) da UDC reciben diversos encargos da empresa DENODO, S.L. no eido da Ciencia de Datos. Dunha parte no deseño dunha interface de consultas GraphQL para unha plataforma de virtualización de datos. Doutra parte levarán a cabo desenvolvementos relativos á Analítica Avanzada e Machine Learning así como aos sitemas de virtualizacón de datos. Por último, procederán ao deseño de técnicas de recomendación aplicables á creación de modelos de datos en arquitecturas de virtualización.

 

DENODO Technologies, S.L. naceu en 1999 como un proxecto de investigación na Universidade da Coruña impulsada polo profesor Ángel Viña. A liña de investigación do grupo trataba de resolver un problema que creía que cobraría cada vez máis relevancia cos avances tecnolóxicos: cómo podemos integrar mellor e entender de verdade os volúmes de datos cada vez máis grandes dos que dispoñemos? Noutras palabras, cómo podemos liberar datos?. A resposta foi a virtualización de datos. Naceu así Denodo, un grupo multinacional con sede central en Silicon Valley, Palo Alto (California) onde hoxe en día traballan moitas das persoas que inciaron a súa andaina no grupo de investigación. 

Ver máis en: https://www.denodo.com/es

 

 

Modelización portuaria, encargo da Xunta de Galicia ao investigador do CITEEC Enrique Peña

12/11/2020

Enrique Peña, investigador do CITEEC encargado pola Xunta de Galicia para o desenvolvemento de ferramentas de prediccción e toma de decisións na operatividade portuaria. Os traballos, con especial aplicación ao Porto da Coruña, terán diferentes fases iniciando en primeiro lugar unha campaña de campo que permita abordar as actuacións, clave tecnolóxica do encargo recibido, en materia de modelización. O equipo de investigación levará a cabo, como fin dos traballos, diversas actuacións para transferencia tecnolóxica. 

Colaboración de Navantia coa Escola de Deseño Industrial da UDC

11/11/2020

A colaboración de Navantia co Observatorio para o Deseño e Innovación en Mobilidade, Medios de Transporte e Automoción estará liderada polos investigadores José Ramón Méndez Salgueiro e Álvaro Deibe da Escola de Deseño Industrial de Ferrol, que centrará o traballo no deseño de novos conceptos de Nodos Máster e Nodos Básicos.

A Xunta de Galicia fortalece a colaboración co investigador Valentín Escudero no contexto de protección á infancia

11/11/2020

A pandemia provocada pola COVID19 está a agravar a situación dos menores, xerando ademáis novas necesidades por parte das familias y dos profesionais vinculados ao programa, por este motivo a Xunta de Galicia fortalece, con un convenio específico ata final de ano, o programa dirixido por Valentín Escudero, coordinador da Unidade de Investigación en Intervención e coidado Familiar, en materia de asesoramiento para a atención psicolóxica a profesionais, menores e familias. 

Más información

Javier Samper leva a cabo diversos estudios hidrolóxicos

10/11/2020

O profesor Javier Samper da E.T.S.I Camiños, Canais e Portos leva a cabo diversas actuacións no ámbito da hidroloxía coa empresa Recursos Minerales de Galicia, S.A.

O grupo CARTOLAB mantén o seu liderado no eido da tecnoloxía

04/11/2020

O grupo CARTOLAB, dirixido polo profesor da Escola de Camiños, Alberto Varela, desenvolveu dous proxectos de investigación no ámbito do tratamento de imaxes e xeoposicionamento, tecnoloxía na que o grupo de investigación da UDC mantén un liderado tecnolóxico.

GEAMA lidera sete proxectos de investigación no eido da hidroloxía

04/11/2020

O profesor Ricardo Juncosa do grupo GEAMA lidera 7 proxectos de investigación no campo da hidroloxía que supoñen unha inversión de preto de 32.000 euros. As entidades coas que participa son Zifra Ingeniería, S.L., Cobre San Rafael, S.L., Termas do Prexigueiro e Grupo Minero Santa Comba. 

AENOR e a UDC incrementan a súa colaboración en I+D+i

04/11/2020

AENOR e a UDC amplian a súa colaboración no ámbito de I+D+i. Os profesores/as Alejandro Pazos, Juan Rabuñal, Juan Lamas e Javier Pereira da Facultade de Informática (FIC), Blanca Laffon da Facultade de Educación e Mª José Abad da Escola de Deseño Industrial participan en 8 proyectos. 

Richard Duro dirixirá o Plan Anual de Innovación de Blue Quality

04/11/2020

Richard Duro, coordinador do Grupo de Ingeniería Integrada (GII), elexido pola empresa Blue Quality para dirixir o seu Plan Anual de Innovación.

Carlos Aymerich asesora aos Concellos de Melide e A Estrada na elaboración das súas RPT

04/11/2020

O profesor da Facultade de Dereito, Carlos Aymerich recibe o encargo dos Concellos de Melide e A Estrada para a redacción e asesoramento no proceso de elaboración das súas Relacións de Postos de Traballo (RPT) por un importe de 35.000 euros.

Carlos Amoedo renova o cargo na dirección da Cátedra de Dereito Local

03/11/2020

O profesor Carlos Amoedo, nombrado director da Cátedra de Dereito Local impulsada pola Deputación da Coruña. A Cátedra está a desenvolver un conxunto de actividades de formación e divulgación como a actual edición dun compendio de coñecemento experto no ámbito local, que conta coa participación de 17 investigadores/as de diferentes universidades públicas 

O departamento de enerxía eléctrica pioneiro en implantar o Grao Dual

31/10/2020

O departamento de Enerxía Eléctrica da Escola Universitaria Politécnica da UDC, en colaboración coas empresas Navantia e Fridama, pioneiro en Galicia en poñer en marcha o Grao Dual en Enxeñería Eléctrica.

Máis información

A Cátedra ALDABA WIB traballa para romper os estereotipos de xénero sobre a profesión de Enxeñaría Informática

 

No seguinte vídeo mulleres con éxito no ámbito das TIC contánnos a súas experiencias nas súas carreiras profesionais animando a todas as rapazas que o desexen a estudar Enxeñaría Informática e deixar a un lado os estereotipos de xénero que rondan ás carreras STEM.

 

 

Cátedra ALDABA wib (Women, ICT & Business)