Actualidade

Traballos do Grupo de Investigación GREFIN en materia de Economía

11/11/2021

 

Os profesores Anxo Calvo Silvosa e Angel Fernández Castro dirixen un proxecto sobre a análise da industria cárnica en Galicia, España e a Unión Europa. Para o seu deselvolvemento levarán a cabo a análise económica de empresas galegas en termos comparativos coa industria cárnica española e das principais Comunidades Autónomas produtoras. O proxecto ten unha duración de 3 meses.