Actualidade

Roche Farma e Fundación Universidade de A Coruña colaboran no desenvolvemento da investigación biomédica

25/05/2021

Roche Farma e a Fundación Universidade da Coruña asinan un convenio de colaboración que promove a investigación biomédica, e que están levando a cabo o 
"PROXECTO DE FORMACIÓN REUMATOLÓXICA DO CHUAC" no Hospital Universitario de A Coruña baixo a coordinación do Dr. Javier de Toro Santos a fin de facilitar a difusión de coñecemento sobre artritis reumatoide.

 

Desde o ano 2015 desde o servizo de reumatoloxía do Hospital Clínico Universitario e baixo a denominación de Proxecto de Formación Dixital, lévanse realizando unha batería de actividades de divulgación orientadas tanto a clínicos como a pacientes en distintos ámbitos e canles, ao que se une como colaborador ROCHE FARMA para os años 2020 e 2021 cunha aportación que ascende a 8.000 euros, continuando así este ambicioso e exitoso proxecto. Este proxecto obtivo o recoñecemento da Sociedade Española de Reumatoloxía.