Sede Electrónica

Contratación laboral

A través desta sección, a FUAC pretende avanzar nos principios de publicidade, concurrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación na contratación laboral.


 Instruccións de contratación


Denominación Data de publicación Data límite Estado
Convocatoria persoal 023-2021. Persoal laboral para autoensamblaxe molecular 30/07/2021 08/08/2021 Aberto  Prego
Convocatoria persoal 022-2021. Persoal laboral para o Programa Espazo Compartido 21/07/2021 21/07/2021 Resolto  Prego  Resolución
Convocatoria persoal 021-2021. Persoal laboral para autoensamblaje molecular 09/07/2021 18/07/2021 Resolto  Prego  Resolución
Convocatoria contratación laboral para o proxecto Bialac 23/04/2021 30/04/2021 Pechado  Prego
Convocatoria contratación laboral para o programa Espazo Compartido 30/01/2021 17/02/2021 Resolto  Prego  Resolución
Convocatoria Centro de Linguas para contratación laboral profesor/a de español 25/06/2020 15/07/2020 Pechado  Prego
Convocatoria Centro de Linguas para contratación laboral profesor/a de lingua de signos española 19/11/2018 03/12/2018 Resolto  Prego  Resolución
Convocatoria contratación laboral dun/ha técnico/a para programa Espazo Compartido 21/09/2018 10/10/2018 Resolto  Prego  Resolución
Convocatoria Centro de Linguas para contratación laboral profesor de español 14/06/2017 24/06/2017 Resolto  Prego  Resolución