Actualidade

O investigador e director do grupo AQUATERRA Javier Samper renova proxecto con ENRESA

29/03/2021

 

Javier Samper Calvete, investigador da Escola de Camiños lidera o proxecto EURAD dotado dunha financiación de preto dos 280.000 euros. O proxecto de investigación é realizado coa Empresa Nacional de Residuos, S.A. (ENRESA), entidade coa que o investigador ven colaborando dende hai máis de 30 anos. 

 

O proxecto EURAD trata do desenvolvemento de métodos e modelos numéricos para a predicción das condicións hidrolóxicas e xeoquímicas dun almacenamento xeolóxico  profundo de residuos radiactivos de alta actividade (como os que se producen nas centrais nucleares).


Javier Samper inicia a colaboración con ENRESA en 1987 dende a Escola de Camiños de Barcelona, mantendo dita colaboración ininterrumpidamente a través de convenios marco coa UDC, coa FIC e coa FUAC.

O investigador Javier Samper Calvete realiza tarefas de asesoramento e asistencia técnica en materia de enxeñaria de campo e enxeñaria hidráulica

11/03/2021

O investigador Javier Samper Calvete da Escola de Camiños realiza tarefas de asesoramento en materia de Hidroxeoloxía e modelos de balance hidrolóxico, e modelos de fluxo subterráneo e transporte de contaminantes nos emplazamentos afectados por INQUINOSA, en particular na terceira fase do servizo de seguimento hidroxeolóxico Sardás, Sabiñamigo (Huesca), durante o período de dous anos e por un importe de 35.695 euros.