FUAC. Comunicación. Actualidade

O programa dirixido polo profesor Valentín Escudero prorroga para o ano 2021 o seu convenio anual coa Xunta de Galicia

23/06/2021

O programa de Avaliación e tratamento terapeútico de menores en situación de risco e desamparo é froito  dun convenio entre a Consellería de Política Social da Xunta  de Galicia e a Universidade da Coruña foi prorrogado para o ano 2021 por un total de 235.019 euros, o que da a oportunidade aos menores que se atopan no contexto  de Protección a Infancia a recibir atención terapéutica especializada.


O confinamento pola COVID-19 no programa supuxo un descenso das derivacións ao programa no segundo trimestre que se recuperou no terceiro trimestre ata saturar os 290 casos do convenio. No cuarto trimestre houbo unha enorme e inesperada cantidade de casos novos derivados ao programa que recibiron tratamento  anticipado grazas a prórroga do programa. 

A Xunta de Galicia fortalece a colaboración co investigador Valentín Escudero no contexto de protección á infancia

11/11/2020

A pandemia provocada pola COVID19 está a agravar a situación dos menores, xerando ademáis novas necesidades por parte das familias y dos profesionais vinculados ao programa, por este motivo a Xunta de Galicia fortalece, con un convenio específico ata final de ano, o programa dirixido por Valentín Escudero, coordinador da Unidade de Investigación en Intervención e coidado Familiar, en materia de asesoramiento para a atención psicolóxica a profesionais, menores e familias. 

Más información

A UIICF da UDC conta con preto de 250.000 € para o asesoramento, avaliación e coidado terapeútico de menores en 2020

09/11/2020

 

O programa dirixido polo profesor Valentín Escudero viu incrementado o seu convenio anual coa Xunta de Galicia a raíz das necesidades xeradas pola COVID19 en familias e profesionais no contexto de protección á infancia

Traballo con menores en risco e desamparo para a súa integración na sociedade

27/03/2017

Programa de avaliación e tratamento de menores en situación de risco e desamparo foi deseñado pola Unidade de Investigación sobre Intervención e Coidado Familiar (UIICF) e posto en marcha mediante un convenio asinado en 2012 pola Xunta de Galicia e a Universidade da Coruña a través da Fundación da Universidade da Coruña (FUAC).