Actualidade

Carlos Aymerich asesora a diversas entidades locais na elaboración das súas RPT

15/09/2021

Durante o primeiro semestre de 2021 firmáronse contratos con varias entidades locais por un importe de 28.000 euros co obxectivo de asesorar no proceso de elaboración das súas Relacións de Postos de Traballo (RPT). O investigador encargado de levalos a cabo é Carlos Aymerich, do Departamento de Dereito Público e membro activo do Grupo de Investigación "Derecho Público Global" da UDC.