Perfil do contratante

Perfil do contratante

A través desta sección, a FUAC pretende garantir os principios de publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación nos procedementos xerais de contratación para a adquisición de bens, servizos e realización de obras.


 Instruccións de contratación


Denominación Tipo de procedemento Data de publicación Data límite Estado
Realización de diversos ensaios sobre materiais constituíntes do arrecife artificial do tipo verde Aberto 13/11/2020 23/11/2020 Resolto  Prego  Resolución
Deseño do molde e estratexia construtiva correspondente a un módulo de arrecife artificial Aberto 11/11/2020 20/11/2020 Resolto  Prego  Resolución
Arrecife artificial- cálculo estrutural dos módulos de produción e de protección, incluíndo o deseño final do módulo en 3 dimensións Aberto 11/11/2020 20/11/2020 Resolto  Prego  Resolución
Estudio e simulación das operacións de calado dos módulos de arrecife artificial Aberto 11/11/2020 20/11/2020 Resolto  Prego  Resolución
Servizo técnico para a mellora do seguemento e monitoreo da sequía no sur de Mozambique Aberto 27/07/2020 14/08/2020 Resolto  Prego  Resolución
Servicio de Prevención de Riscos Laborais Aberto 04/02/2020 20/02/2020 Resolto  Prego  Resolución
Mutua de accidentes da FUAC para 2020 Aberto 08/11/2019 20/11/2019 Resolto  Prego  Resolución
Servicio técnico para monitoreo da sequía na conca do río Umbeluzi en Mozambique Aberto 24/10/2019 04/11/2019 Resolto  Prego  Resolución
Auditoría de Contas FUAC 2019-Corrección de erros Aberto 22/10/2019 15/11/2019 Resolto  Prego  Resolución
Auditoría de contas 2019 da FUAC Aberto 21/10/2019 15/11/2019 Resolto  Prego  Resolución
Guía informativa e acceso a base de datos sobre actuacións políticas e contidos tecnolóxicos en áreas de LOW CARBON INNOVATION Aberto 08/07/2019 18/07/2019 Resolto  Prego  Resolución
APP de ecoinnovación para dispositivos móviles Aberto 19/12/2018 08/01/2019 Resolto  Prego  Resolución