Sede Electrónica. Perfil do contratante

Perfil do contratante

A través desta sección, a FUAC pretende avanzar nos principios de publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación nos procedementos xerais de contratación para a adquisición de bens, servizos e realización de obras.


 Instruccións de contratación


Denominación Data de publicación Data límite Estado
Realización de mesas debate do Plan da Cultura Marítima (PCUMA) 22/11/2021 29/11/2021 Resolto  Prego  Resolución
Servizo de apoio do Plan da Cultura Marítima (PCUMA) 24/09/2021 30/09/2021 Resolto  Prego  Resolución
Relación de contratacións menores e especiais - 1º semestre 2021 26/07/2021 26/07/2021 Pechado  Prego
Servicio técnico para a mellora do seguemento e monitoreo da seca no sur de Mozambique 14/07/2021 28/07/2021 Resolto  Prego  Resolución
Optimización da cadea loxística de aprovisionamento e distribución dos módulos de arrecifes artificiais 08/04/2021 19/04/2021 Resolto  Prego  Resolución
Realización de diversos ensaios sobre materiais constituíntes do arrecife artificial do tipo verde 13/11/2020 23/11/2020 Resolto  Prego  Resolución
Deseño do molde e estratexia construtiva correspondente a un módulo de arrecife artificial 11/11/2020 20/11/2020 Resolto  Prego  Resolución
Arrecife artificial- cálculo estrutural dos módulos de produción e de protección, incluíndo o deseño final do módulo en 3 dimensións 11/11/2020 20/11/2020 Resolto  Prego  Resolución
Estudio e simulación das operacións de calado dos módulos de arrecife artificial 11/11/2020 20/11/2020 Resolto  Prego  Resolución
Servizo técnico para a mellora do seguemento e monitoreo da sequía no sur de Mozambique 27/07/2020 14/08/2020 Resolto  Prego  Resolución
Servicio de Prevención de Riscos Laborais 04/02/2020 20/02/2020 Resolto  Prego  Resolución