Perfil do contratante

Perfil do contratante

A través desta sección, a FUAC pretende garantir os principios de publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación nos procedementos xerais de contratación para a adquisición de bens, servizos e realización de obras.


 Instruccións de contratación


Denominación Tipo de procedemento Data de publicación Data límite Estado
Servizo técnico para a mellora do seguemento e monitoreo da sequía no sur de Mozambique Aberto 27/07/2020 14/08/2020 Resolto  Prego  Resolución
Servicio de Prevención de Riscos Laborais Aberto 04/02/2020 20/02/2020 Resolto  Prego  Resolución
Mutua de accidentes da FUAC para 2020 Aberto 08/11/2019 20/11/2019 Resolto  Prego  Resolución
Servicio técnico para monitoreo da sequía na conca do río Umbeluzi en Mozambique Aberto 24/10/2019 04/11/2019 Resolto  Prego  Resolución
Auditoría de Contas FUAC 2019-Corrección de erros Aberto 22/10/2019 15/11/2019 Resolto  Prego  Resolución
Auditoría de contas 2019 da FUAC Aberto 21/10/2019 15/11/2019 Resolto  Prego  Resolución
Guía informativa e acceso a base de datos sobre actuacións políticas e contidos tecnolóxicos en áreas de LOW CARBON INNOVATION Aberto 08/07/2019 18/07/2019 Resolto  Prego  Resolución
APP de ecoinnovación para dispositivos móviles Aberto 19/12/2018 08/01/2019 Resolto  Prego  Resolución