Actualidade

O programa dirixido polo profesor Valentín Escudero prorroga para o ano 2021 o seu convenio anual coa Xunta de Galicia

23/06/2021

O programa de Avaliación e tratamento terapeútico de menores en situación de risco e desamparo é froito  dun convenio entre a Consellería de Política Social da Xunta  de Galicia e a Universidade da Coruña foi prorrogado para o ano 2021 por un total de 235.019 euros, o que da a oportunidade aos menores que se atopan no contexto  de Protección a Infancia a recibir atención terapéutica especializada.


O confinamento pola COVID-19 no programa supuxo un descenso das derivacións ao programa no segundo trimestre que se recuperou no terceiro trimestre ata saturar os 290 casos do convenio. No cuarto trimestre houbo unha enorme e inesperada cantidade de casos novos derivados ao programa que recibiron tratamento  anticipado grazas a prórroga do programa.