Transparencia

Orzamento

O orzamento da Fundación da Universidade da Coruña para 2020 ascende a 815.000 euros, cuxa orixe e aplicación poden consultarse na seguinte gráfica.