FUAC. Comunicación. Actualidade

Traballos do Grupo de Investigación GREFIN en materia de Economía

11/11/2021

 

Os profesores Anxo Calvo Silvosa e Angel Fernández Castro dirixen un proxecto sobre a análise da industria cárnica en Galicia, España e a Unión Europa. Para o seu deselvolvemento levarán a cabo a análise económica de empresas galegas en termos comparativos coa industria cárnica española e das principais Comunidades Autónomas produtoras. O proxecto ten unha duración de 3 meses.

Os profesores da Facultade de Economía e Empresa da UDC, Anxo Calvo Silvosa e Angel Santiago Fernández Castro colaboran na análise económica de varias empresas

03/03/2021

Os profesores da Facultade de Economía e Empresa da UDC (FEE), Anxo Calvo Silvosa e Angel Santiago Fernández Castro responsables do asesoramento económico a empresas. O Grupo de investigación Regulacion, Economia e Finanzas (GREFIN), coordinado por Anxo Calvo Silvosa, recibiu o encargo de elaborar plans de viabilidade e análise económicos e financeiro de diversos proxectos societarios pertencentes ao sector do seguro.