Actualidade

Asesoramento científico no desenvolvemento de ánodos baseados en silicio para baterías de ion-litio

14/10/2021

Os investigadores Jose Luis Barriada e Mª Teresa Rodríguez dirixen o equipo de traballo encargado de levar a cabo o proxecto de I+D baixo o título de LION-HD (investigación industrial de materiais estratéxicos para baterías de ion-litio de alta densidade enerxética e custo optimizado en electro mobilidade). O proxecto posto en marcha en xuño de 2021 conta cun prazo de realización de 3 anos e un orzamento estimado de 16.900 euros.