Ofertas de Prácticas e Emprego

Oferta de Prácticas / Emprego Axuda económica
Grao en Tecnoloxia da Enxeñaria Civil, Grao en Estudos de Arquitectura DEPARTAMENTO TECNICO 1.000,00 €  Ver máis
Grao en superior en Secretariado, ... AREA DE XESTIÓN 450,00 €  Ver máis
Grao en ADE, Grao en Economía, ... ADMINISTRACION E FINANZAS 620,00 €  Ver máis
Grao en ADE, ... DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 480,00 €  Ver máis
Mestrado en Prevención de Riscos Laborais DEPARTAMENTO DE RISCOS LABORAIS 927,03 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais, Mestrado Universitario en Enxeñaría Industrial, ... PRODUCCIÓN 620,91 €  Ver máis
Grao Superior en Administración e Finanzas e Grao Medio en Xestión Administrativa ADMINISTRACION 600,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías, Mestrado Universitario en Enxeñaría Industrial, ... PRODUCCIÓN 620,91 €  Ver máis
Grao sup. en administración e finanzas, ... DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 400,00 €  Ver máis
Grao en ADE, Grao en Ciencias Empresariais, ... ADMINISTRACION 480,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais, Mestrado Universitario en Enxeñaría Industrial, ... LOXÍSTICA 600,00 €  Ver máis
Grao en ADE, Grao en Economía, ... DEPARTAMENTO ATENCION CLIENTE 600,00 €  Ver máis
Grao en Dereito XURÍDICO 600,00 €  Ver máis
Grao en ADE, Grao en Economía, ... COMPRAS 700,00 €  Ver máis
Grao en Física, Grao en Matemáticas DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNS 600,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Informática IT 24.000,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Informática DEPARTAMENTO DE DESENVOLVEMENTO 18.000,00 €  Ver máis
Grao en Ade.. XESTION DE SERVICIOS 24.000,00 €  Ver máis
Grao sup. en proxectos de edificación, proxectos de obra civil... AUXILIAR TÉCNICO DE OBRA  Ver máis
Grao superior en Proxectos de Edificación... OFICINA TÉCNICA 500,00 €  Ver máis
Grao en Arquitectura Técnica OFICINA TECNICA 600,00 €  Ver máis
Grao en Economía, Grao en Ciencias Empresariais ou Grao en ADE ADMINISTRACION 600,00 €  Ver máis
Grao sup. administración e finanzas, Grao medio xestión administrativa ADMINISTRACIÓN 391,97 €  Ver máis
Grao sup. administración e finanzas, Grao medio xestión administrativa ADMINISTRACIÓN 300,00 €  Ver máis
Grao sup. de mantemento electrónico, Grao medio de instalacións electrónicas e automáticas, ... MONTAXE DE LUMINARIAS 500,00 €  Ver máis
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte ENTRENAMENTO 360,00 €  Ver máis
Grao medio en xestión administrativa, grao superior en administración e finanzas, ... DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 300,00 €  Ver máis
Grao en Enx. en Tecnoloxías Industriais, Enx. Eléctrica ou Mecánica (Estudantes) Departamento de Proxectos 800,00 €  Ver máis
Enfermero/a atención primaria Enfermería Comunitaria  Ver máis