Ofertas de Prácticas e Emprego

Oferta de Prácticas / Emprego Axuda económica
Grao en Arquitectura ARQUITECTURA 360,00 €  Ver máis
Grao en Arquitectura (estudantes) ARQUITECTURA 300,00 €  Ver máis
Enxeñaría de Telecomunicacións OFICINA TECNICA 800,00 €  Ver máis
Enxeñaría Industrial OFICINA TECNICA 800,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Mecánica DEPARTAMENTO TÉCNICO 600,00 €  Ver máis
Grao en Educación Infantil ESCOLA INFANTIL 540,00 €  Ver máis
Grao superior en Educación Infantil ESCOLA INFANTIL 450,00 €  Ver máis
Grado en ADE ou en Empresariais COORDINACIÓN 1.000,00 €  Ver máis
Grao en Relacións Laborais DEPARTAMENTO DE RRHH 600,00 €  Ver máis
Enxeñaría Industrial, ... DEPARTAMENTO TÉCNICO 600,00 €  Ver máis
Grao en Estudos de Arquitectura ARQUITECTURA 600,00 €  Ver máis
Enxeñeiro de Telecomunicación, Enxeñeiro en Informática... Programación 900,00 €  Ver máis
Grao Superior en Patronais e Moda ou Grao Medio en Confección e Moda Producción/Comercial 500,00 €  Ver máis
Grao Superior Administración de Sistemas Informáticos en Redes Técnico Informático 500,00 €  Ver máis
Enxeñeiro Industrial, Enxeñeiro Naval e Oceánico... TÉCNICO 600,00 €  Ver máis
Grado en ADE, Grado Economía... Riscos 700,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Eléctrica ou Enxeñeiro en Electrónica Oficina Técnica/Electricidad 1.000,00 €  Ver máis
Enxeñeiro Industrial, Arquitecto Técnico... Oficina Técnica 900,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática, Grao en Tecnoloxías Industriais... Departamento de Proxectos 650,00 €  Ver máis