Ofertas de Prácticas e Emprego

Oferta de Prácticas / Emprego Axuda económica
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas ou Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos DEPARTAMENTO TÉCNICO 600,00 €  Ver máis
Grao sup. en Administración e Finanzas Departamento de Administración 300,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Electrónica Departamento Técnico 360,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Informática Departamento se Sistemas Informáticos 800,00 €  Ver máis
Grao sup. en Administración e Finanzas Departamento de Administración 750,00 €  Ver máis
Grao en Dereito Departamento Técnico 600,00 €  Ver máis
Arquitectura Departamento de proxectos 600,00 €  Ver máis
Grao en ADE, empresariales ou económicas Departamento de Administración 350,00 €  Ver máis
Grao en Arquitectura Técnica ou Enxeñaría de Edificación Departamento tecnico 600,00 €  Ver máis
Grao superior en administración e finanzas Departamento de Administración 500,00 €  Ver máis
Grao en Empresariales, ADE ou Económicas Departamento de Administración 360,00 €  Ver máis
Grao en ADE, ... (estudantes) BANCA COMERCIAL 400,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica OFICINA TÉCNICA 600,00 €  Ver máis
Grao superior en Secretariado DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 498,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Mecánica , ... DEPARTAMENTO DE MANTEMENTO 600,00 €  Ver máis
Grao superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web, ... DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  Ver máis
Grao en Xornalismo, ... DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 6.000,00 €  Ver máis
Mestrado en Prevención de Riscos Laborais DEPARTAMENTO DE HSE 850,00 €  Ver máis