Ofertas de Prácticas e Emprego

Oferta de Prácticas / Emprego Axuda económica
Grao medio en Xestión Administrativa ADMINISTRACION 500,00 €  Ver máis
Grao medio ou superior en Administración e Finanzas ADMINISTRACION 600,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Forestal DEPARTAMENTO FORESTAL 800,00 €  Ver máis
Grao en Dereito XURÍDICA 600,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Informática, Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión, ... DESEÑADORES E PROGRAMADORES DE PÁXINAS WEB 600,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Eléctrica, Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais, ... TÉCNICA 600,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Informática DESARROLLO/PROGRAMACIÓN/CONSULTORÍA  Ver máis
Grao en ADE, Grao en Ciencias Empresariais,... (Estudantes) ADMINISTRACION/MARKETING 500,00 €  Ver máis
Grao sup. sistemas Electrónicos e Automatizados, Grao medio Instalacións Eléctricas e Automáticas, ... PROGRAMACIÓN 500,00 €  Ver máis
Grao en ADE, Grao en Ciencias Empresariales,... (Estudantes) CONTABILIDADE E ADMINISTRACIÓN 300,00 €  Ver máis
Grao sup. en administración e finanzas CONTABILIDADE E ADMINISTRACIÓN 300,00 €  Ver máis
Grao en ADE, Grao en Ciencias Empresariais,... CONTABILIDADE E ADMINISTRACIÓN 360,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría da Edificación, Grao en Enxeñaría dos Materiais, ... TÉCNICA 620,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Mecánica , ... OFICINA TÉCNICA 630,00 €  Ver máis
Grao en Podoloxía PODOLOXÍA 360,00 €  Ver máis
Grao en Xornalismo, ... DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 420,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Informática (Estudantes) DESENVOLVEMENTO 500,00 €  Ver máis
Grao en Periodismo, Grao en Dereito PRODUCCIÓN 600,00 €  Ver máis
Grao en ADE, Grao en Economía, ... SEGUROS 600,00 €  Ver máis
Grao en Estudos de Arquitectura DESEÑO DE INTERIORES 726,70 €  Ver máis
Grao en Economía, Grao en ADE, ... (Estudantes) BANCA COMERCIAL 400,00 €  Ver máis
Grao en Terapia Ocupacional DIRECCIÓN TÉCNICA 600,00 €  Ver máis
Grao en Administración e Dirección de Empresas ADMINISTRACION 600,00 €  Ver máis
Grao en ADE, Grao en Ciencias Empresariais, ... ADMINISTRACION 750,00 €  Ver máis
Grao en Arquitectura Técnica TÉCNICA 600,00 €  Ver máis
Grao en Educación Primaria (Estudantes) DOCENCIA 300,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Informática DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 18.000,00 €  Ver máis
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos, ... DEPARTAMENTO DE RRHH 600,00 €  Ver máis
Grao sup. en administración e finanzas DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 500,00 €  Ver máis