FUAC. Transparencia

Que é a sección de Transparencia

A transparencia, a rendición de contas, a igualdade e o cumprimento da legalidade son principios reitores da Fundación da Universidade da Coruña.


Esta sección procura contribuír ao rendemento de contas da FUAC, poñendo ao dispor da sociedade información institucional, económica e da actividade desenvolvida dun xeito sinxelo, claro e accesible.