FUAC. Transparencia. Orzamento

Orzamento

O orzamento da Fundación da Universidade da Coruña para 2021 ascende a 680.000 euros, cuxa orixe e aplicación poden consultarse na seguinte gráfica.