Sede Electrónica

Contratación laboral

A través desta sección, a FUAC pretende garantir os principios de publicidade, concurrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación nos procedementos xerais de contratación laboral.Denominación Data de publicación Data límite Estado
Convocatoria contratación laboral para o programa Espazo Compartido 30/01/2021 17/02/2021 Resolto  Prego  Resolución
Convocatoria Centro de Linguas para contratación laboral profesor/a de español 25/06/2020 15/07/2020 Pechado  Prego
Convocatoria Centro de Linguas para contratación laboral profesor/a de lingua de signos española 19/11/2018 03/12/2018 Resolto  Prego  Resolución
Convocatoria contratación laboral dun/ha técnico/a para programa Espazo Compartido 21/09/2018 10/10/2018 Resolto  Prego  Resolución
Convocatoria Centro de Linguas para contratación laboral profesor de español 14/06/2017 24/06/2017 Resolto  Prego  Resolución