FUAC. Comunicación. Identidade corporativa

Identidade corporativa

A Fundación Universidade da Coruña pon á disposición dos usuarios a súa identidade gráfica e patrón cromático para descarga.

 

O emprego da identidade gráfica debe ser autorizado de xeito expreso pola FUAC e aplicarase, única e exclusivamente, no contexto de iniciativas de colaboración coa entidade.

 

Manual de identidade corporativa

 

Patrón cromático

 

Logotipo