Transparencia

Actividade institucional

No desenvolvemento da súa actividade institucional, a Fundación Universidade da Coruña distingue entre a sinatura de convenios con entidades tanto públicas como privadas, a fin de fomentar as relacións Universidade – Empresa, e os encargos de xestión que recibe a través da propia UDC.

 

Tipos de Convenios

Convenio Marco
Data Título Convenio
16/10/2017 Convenio Marco de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e SGS ICS Ibérica, S.A.
08/09/2016 Convenio Marco de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e Agencia de Certificación en Innovación Española, S.L.
01/09/2015 Convenio Marco de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e Aplygenia S.L.
02/12/2014 Protocolo de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e Portos de Galicia para actividades de cooperación
15/07/2014 Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Universidade da Coruña y OCA Instituto de Certificación, S.L.U.
01/10/2012 Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Universidade da Coruña y European Quality Assurance Certificados I+D+i
12/03/2012 Convenio Marco de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e Enmacosa, S.A. para desenvolvemento dun proxecto a través dun equipo investigación UDC
28/03/2011 Convenio Marco de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e Netex Knowledge Factory para o desenvolvemento e comercialización de píldoras de formación Learningcoffee
20/05/2004 Convenio Marco de Colaboración entre a Fundación Universidade da Coruña e AENOR