Perfil do contratante

Perfil do contratante

A través desta sección, a FUAC pretende garantir os principios de publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación nos procedementos xerais de contratación para a adquisición de bens, servizos e realización de obras.


 Instruccións de contratación


Denominación Tipo de procedemento Data de publicación Data límite Estado
APP de ecoinnovación para dispositivos móviles Aberto 19/12/2018 08/01/2019 Resolto  Prego  Resolución
Migración dos módulos da plataforma web da FUAC Aberto 06/08/2018 06/09/2018 Resolto  Prego  Resolución
Sistema de información para a xestión económica da FUAC Aberto 24/07/2018 16/09/2018 Resolto  Prego  Resolución
Campaña de chamadas a empresas para información sobre o servizo de prácticas remuneradas FUAC Negociado 10/05/2018 21/05/2018 Resolto  Prego  Resolución
Auditoría de contas 2017 da FUAC Negociado 19/02/2018 01/03/2018 Resolto  Prego  Resolución
Asistencia técnica para a prestación de servizo de asesoramento a emprendedores (LOW CARBON) Aberto 16/02/2018 07/03/2018 Resolto  Prego  Resolución