Perfil do contratante

Perfil do contratante

A través desta sección, a FUAC pretende garantir os principios de publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación nos procedementos xerais de contratación para a adquisición de bens, servizos e realización de obras.


 Instruccións de contratación


Denominación Tipo de procedemento Data de publicación Data límite Estado
Guía informativa e acceso a base de datos sobre actuacións políticas e contidos tecnolóxicos en áreas de LOW CARBON INNOVATION Aberto 08/07/2019 18/07/2019 Resolto  Prego  Resolución
APP de ecoinnovación para dispositivos móviles Aberto 19/12/2018 08/01/2019 Resolto  Prego  Resolución