Ofertas de Prácticas y Empleo

Oferta de Prácticas / Empleo Ayuda económica
Grao Superior en Administración e Finanzas Administración 500,00 €  Ver más
Grao en Inglés ou en Francés Docencia 12.000,00 €  Ver más
Grao en Enxeñaría Eléctrica, Enxeñaría de Telecomunicación... (ESTUDANTES) Telecomunicacións 600,00 €  Ver más
Grao en Estudos de Arquitectura Arquitectura 600,00 €  Ver más
Enxeñeiro de Organización, Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos... Área de Melloras Organizativas 600,00 €  Ver más
Enxeñeiro de Telecomunicación (ESTUDANTES) Telecomunicacións 500,00 €  Ver más
Grao na Enxeñaría Electrónica de Telecomunicación, Enxeñeiro de Telecomunicación... Telecomunicacións 600,00 €  Ver más
Grao en Enxeñaría Eléctrica ou Enxeñeiro en Electrónica Oficina Técnica/Electricidad 1.000,00 €  Ver más
Enxeñeiro Industrial, Arquitecto Técnico... Oficina Técnica 900,00 €  Ver más
Grao en ADE ou Grao en Empresariais Administración/Facturación 600,00 €  Ver más
Enxeñeiro de Telecomunicación ou Mestrado en Tecnoloxías de Telecomunicación Telecomunicacións 700,00 €  Ver más
Grao Superior Administración e Finanzas Administración 500,00 €  Ver más
Enxeñeiro Técnico en Informática de Sistemas, Grao en Enxeñaría Informática... PRODUCCIÓN 725,00 €  Ver más
Grao en Enxeñería Informática, Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión... (ESTUDANTES) PRODUCCIÓN 595,00 €  Ver más
Grao en Enxeñaría Eléctrica, ... TÉCNICO 800,00 €  Ver más
Grao en Comercio e Marketing, Mestrado en Dirección de Marketing... Marketing Internacional 360,00 €  Ver más
Grao en Marketing, Mestrado en Marketing... Marketing Internacional 360,00 €  Ver más
Grao en Informática e Servizos, Grao en Enxeñaría Informática... Departamento de Desenvolvemento  Ver más
Grao en Enxeñaría Informática, Enxeñeiro en Informática... Desenvolvemento Software  Ver más
Grao en Enxeñaría Informática Departamento de I+D 600,00 €  Ver más
Grao Superior Laboratorio de Análise e de control de calidade, Grao Medio Laboratorio... Control de Calidade 500,00 €  Ver más
Grao Superior Secretariado Administración 300,00 €  Ver más
Grao en ADE, Dereito, ... (estudantes) REDE DE OFICINAS 400,00 €  Ver más