Ofertas de Prácticas e Emprego

Oferta de Prácticas / Emprego Axuda económica
Grao medio electromecánica ou Grao superior automoción Taller 500,00 €  Ver máis
Grao en ADE, Enxeñaría en Tecnoloxias Industriais o Organización Industrial DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA 640,00 €  Ver máis
Grao en Dereito Departamento Técnico 600,00 €  Ver máis
Grao en Comunicación Audiovisual, ... DEPARTAMENTO DE MARKETING 600,00 €  Ver máis
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos DEPARTAMENTO LABORAL 650,00 €  Ver máis
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos DEPARTAMENTO DE RRHH 480,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas, ... (estudantes) DEPARTAMENTO DE MOVILIDADE, TRÁFICOE TRANSPORTE 350,00 €  Ver máis
Grao medio en Mantemento Electromecánico DEPARTAMENTO DE MANTEMENTO 500,00 €  Ver máis
Grao en Fisioterapia DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA E OSTEOPATÍA 800,00 €  Ver máis
Grao en Estudos de Arquitectura DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 600,00 €  Ver máis
Grao en Fisioterapia UNIDADE DE FISIOTERAPIA 600,00 €  Ver máis
Grao en ADE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 420,00 €  Ver máis
Grao en Xornalismo, ... (estudantes) REDACCIÓN DE INFORMATIVOS 400,00 €  Ver máis
Grao superior en mantemento electrónico TALLER 500,00 €  Ver máis
Grao en ADE, ... (estudantes) BANCA COMERCIAL 400,00 €  Ver máis
Grao en Arquitectura Técnica DEPARTAMENTO TÉCNICO 600,00 €  Ver máis
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica OFICINA TÉCNICA 600,00 €  Ver máis
Grao superior en Secretariado DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 498,00 €  Ver máis
Grao sup. en Administración e Finanzas , ... DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 500,00 €  Ver máis
Grao superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web, ... DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  Ver máis
Grao en Arquitectura Técnica DEPARTAMENTO TÉCNICO 360,00 €  Ver máis
Grao en Xornalismo, ... DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 6.000,00 €  Ver máis
Mestrado en Prevención de Riscos Laborais DEPARTAMENTO DE HSE 850,00 €  Ver máis
Grao sup. en administración e finanzas DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 500,00 €  Ver máis
Grao en Arquitectura Técnica DEPARTAMENTO TÉCNICO 700,00 €  Ver máis