FUAC. Que é a FUAC. Membros

Membros integrantes

Os membros da Fundación Universidade da Coruña contribúen de forma xeral coas suás achegas a facer realidade o plan de actuación anual, que recolle accións no eido da formación práctica, a investigación e a transferencia.

Fundadores
De número
Xurídicos
Físicos