Traineeships and Employment Offers

Traineeships / Employment Offer Remuneration assistance
Grao medio instalacións eléctricas e automáticas, Grao sup. sistemas electrotécnicos e automatizados, ... ELECTRICIDADE 18.000,00 €  More
Grado en Enxeñaría en Teconoloxías Industriais, Mestrado Universitario en Enxeñaría Industrial, ... MANTEMENTO FERROVIARIO 30.000,00 €  More
Grao en Terapia Ocupacional (ESTUDANTES) TERAPIA OCUPACIONAL 300,00 €  More
Grao sup. administración e finanzas, Grao medio xestión administrativa ADMINISTRACIÓN 391,97 €  More
Grao medio en Instalacións Eléctricas e Automáticas, Grao sup. Mantemento Electrónico DEPARTAMENTO DE DESEÑO E FABRICACIÓN 600,00 €  More
Grao medio en Soldadura e Calderería DEPARTAMENTO DE DESEÑO E FABRICACIÓN 600,00 €  More
Grao medio en Carrocería, ... DEPARTAMENTO DE DESEÑO E FABRICACIÓN 600,00 €  More
Grao sup. sistemas electrónicos e automatizados, Grao sup. Mantemento electrónico DEPARTAMENTO DE DESEÑO E FABRICACIÓN 600,00 €  More
Grao en Enxeñaría Mecáncia DEPARTAMENTO DE DESEÑO E FABRICACIÓN 700,00 €  More
Grao Superior en Mecatrónica Industrial, Grao sup. Automatización e robótica industrial, ... DEPARTAMENTO DESEÑO E FABRICACIÓN 600,00 €  More
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte ENTRENAMENTO 360,00 €  More
Grao en Enxeñaría Mecánica, Enx. Tecnoloxías Industriais (ESTUDANTES) ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 510,00 €  More
Grao en Enx. Mecánica, Enx. Tecnoloxías Industriais... ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 600,00 €  More