Traineeships and Employment Offers

Traineeships / Employment Offer Remuneration assistance
Grao sup. en administración e finanzas DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 505,00 €  More
Grao sup. en Desenvolvemento de Aplicacións Web, ... DEPARTAMENTO DE I+D 600,00 €  More
Grao sup. en desenvolvemento de sistemas informáticos en rede, ... DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 505,00 €  More
Grao en Economía ou Grao en Ciencias Empresariais DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 600,00 €  More
Grao en Enxeñaría Informática DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 24.000,00 €  More
Grao sup. en Xestión Comercial e Marketing DEPARTAMENTO DE MARKETING 500,00 €  More
Grao en Enxeñaría de Organización Industrial, ... OFICINA TÉCNICA 600,00 €  More
Grao en Fisioterapia (estudantes) DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 400,00 €  More
Enxeñaría Industrial, ... FABRICACIÓN 600,00 €  More
Enxeñaría Industrial, ... DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 15.000,00 €  More
Grao en ADE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 600,00 €  More
Enxeñaría Industrial ou Grao en Arquitectura Técnica DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 600,00 €  More
Enxeñaría Industrial, ...(estudantes) DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 350,00 €  More
Grao en Enxeñaría Eléctrica, ... APER SEGURIDAD, S.L. 1.000,00 €  More
Grao sup. ou medio en administración e finanzas ADMINISTRACIÓN 500,00 €  More