Traineeships and Employment Offers

Traineeships / Employment Offer Remuneration assistance
Grao en Enx. Obras Públicas, Tecnoloxías Enx. Civil... OFICINA TÉCNICA 600,00 €  More
Grao en Enxeñaría Informática DESENVOLVEMENTO DE SOFTWARE 650,00 €  More
Grao en Estudos de Arquitectura (ESTUDANTES) Proxectos 600,00 €  More
Mestrado Universitario en Prevención de Riesgos Laborais Departamento de Calidade, Seguridade e Medioambiente  More
Grao en Enx. Sistemas Telecomunicación DEPARTAMENTO RFID  More
Grao en Estudos de Arquitectura PROXECTOS 550,00 €  More
Grao en Química, Grao en Bioloxía, Grao en Bioloxía ambiental... Consultoría 600,00 €  More
Grao en Relacións Laborais e RRHH, Mestrado en RRHH DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 700,00 €  More
Grao en Enxeñaría Eléctrica, Enxeñería Técnica Industrial especialidade en electricidad Oficina Técnica 1.000,00 €  More
Grao en Enxeñaría Mecánica, Enx. Tecnoloxías Industriais (ESTUDANTES) ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 510,00 €  More
Grao en Enx. Mecánica, Enx. Tecnoloxías Industriais... ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 600,00 €  More
Grao med. en Xestión Administrativa, Grao Sup. Admon e Finanzas CONTABILIDADE 350,00 €  More
Grao en Estudos de Arquitectura e Arquitectura Arquitectura 600,00 €  More
Grao en Arquitectura Técnica DEPARTAMENTO COMERCIAL 750,00 €  More
Grao en Enxeñaría Eléctrica, Enxeñería Técnica Industrial especialidade en electricidad Departamento Técnico 600,00 €  More
Grao en Estudos de Arquitectura e Arquitectura Arquitectura 500,00 €  More
Grao en ADE ou Grao en Economía DEPARTAMENTO DE RISCOS 700,00 €  More
Grao en ADE e Grao Economía (ESTUDANTES) Departamento de Contabilidade 300,00 €  More
Grao en ADE, Grao en Economía, ... Departamento de Contabilidade 500,00 €  More
Grao Arquitectura Técnica, Grao Enxeñaría da Edificación... Arquitectura 360,00 €  More
Grao sup. sistemas electrotécnicos e automatizados e Grao medio mantemento electromecánico Departamento de mantemento 550,00 €  More
Grao Superior en Administración e Finanzas DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 612,18 €  More
Grao Sup. administración e finanzas, Grao medio en xestión admin. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 600,00 €  More
Grao sup. desenvolvemento de aplicacións multiplataforma, Grao sup. administración de sistemas informáticos en red, etc Programación 540,00 €  More
Grao en Traballo Social Servicios Sociais 600,00 €  More
Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica ENXEÑARÍA NAVAL 600,00 €  More
Grao en ADE, Dereito.... Departamento Formalización 700,00 €  More
Grao en Náutica e Transporte Marítimo, Grao en Comercio Internacional, ... TRÁFICO MARÍTIMO INTERNACIONAL 600,00 €  More
Grao medio en Xestión Administrativa, Grao sup. Administración e Finanzas ADMINISTRACION 600,00 €  More
Grao medio en Xestión Administrativa, Grao sup. Administración e Finanzas ADMINISTRACION 600,00 €  More
Grao en ADE, Grao en Economía... Departamentos de administración de fincas, seguros e inmobiliaria 600,00 €  More
Grao en Ciencias da Actividade física e o Deporte Actividades físicas e deportivas grupais  More
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais, Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica... Departamento de Producción  More
Grao en Logopedia SERVIZOS SOCIAIS 600,00 €  More
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática Departamento Técnico 18.000,00 €  More
Grao sup. en Administración e finanzas Administración 300,00 €  More
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais, ... MANTEMENTO/SERVIZOS ENERXÉTICOS 480,00 €  More
Grao en Enxeñaría Informática, Grao en Enxeñaría do Software,... ENXEÑARÍA DE SOFTWARE  More
Grao en Comercio Internacional, Grao en ADE, Mestrado en Loxística, ... EXPORTACIÓN 600,00 €  More
Grao en Comercio, Mestrado en Loxística, ... (ESTUDANTES) EXPORTACIÓN 400,00 €  More
Grao sup. comercio internacional, Grao sup. en transporte e loxística EXPORTACIÓN 500,00 €  More
Grao en Enxeñaría Eléctrica, Enxeñeiro técnico industrial, Especialidade en Electricidade TÉCNICO 750,00 €  More
Grao en Enxeñaría Informática Departamento de informática 600,00 €  More
Enxeñaría Informática/ Enxeñaría Electrónica en Telecomunicacións Novas Tecnoloxías e Transformación Dixital 24.000,00 €  More
Grao en ADE, Grao en Economía... CONSULTORÍA DE NEGOCIO 24.000,00 €  More
Grao en Bioloxía, Grao en Ciencias ambientais... ÁREA DE SOSTIBILIDADE 600,00 €  More
Enfermero/a atención primaria Enfermería Comunitaria  More
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais, ... (ESTUDANTES) 350,00 €  More
Grao en Arquitectura Técnica, Grao en Enxeñaría da Edificación, ... OBRAS 600,00 €  More
Grado en Matemáticas, Grado en Estadística,... CONSULTOR DATA SCIENCIE  More