Transparencia

Orzamento

O orzamento da Fundación da Universidade da Coruña para 2016 ascende a 971.377 euros, cuxa orixe e aplicación poden consultarse na seguinte gráfica.