Transparencia

Orzamento

O orzamento da Fundación da Universidade da Coruña para 2018 ascende a 971.663,24 euros, cuxa orixe e aplicación poden consultarse na seguinte gráfica.