Transparencia

Actividade institucional

No desenvolvemento da súa actividade institucional, a Fundación Universidade da Coruña distingue entre a sinatura de convenios con entidades tanto públicas como privadas, a fin de fomentar as relacións Universidade – Empresa, e os encargos de xestión que recibe a través da propia UDC.

 

Tipos de Convenios

Encargos UDC
Data Título Encargo
08/10/2020 Centro Linguas_Cursos de Español  Ver
08/10/2020 Centro Linguas_Pronunciación en Inglés  Ver
24/09/2020 Centro Linguas_Cursos de Inglés para o PAS  Ver
01/09/2020 Plan de accións formativas en educación para a sustentabilidade da Oficina de Medio Ambiente (OMA) da UDC  Ver
25/05/2020 Programa Espazo Compartido da UDC 2019-2020  Ver
08/05/2020 Centro de linguas_Curso de español para alumnos de China  Ver
11/02/2020 Centro de linguas_cursos de español para estudantes Erasmus  Ver
17/12/2019 Finanzas para mortais  Ver
04/11/2019 International Symposium on Co-Simulation and Solver Coupling in Dynamics _COSIM 2020  Ver
09/10/2019 Centro de linguas_curso de Español para estudantes Erasmus  Ver
09/10/2019 Centro de linguas_curso de pronunciación en inglés  Ver
04/10/2019 XII Congreso Iberoamericano de Economía do Deporte (CIED11)  Ver
26/09/2019 Programa Espazo Compartido da UDC 2018-2019  Ver
12/09/2019 Centro de linguas_cursos de español para estudantes Erasmus  Ver
28/07/2019 Congreso VII Edass International Conference  Ver
07/03/2019 27th European Signal Processing Conference_EUSIPCO 2019  Ver
22/02/2019 Centro de linguas_curso de inglés en pronunciación e para docencia  Ver
11/02/2019 Centro de Linguas_curso de español para estudantes Erasmus  Ver
29/01/2019 Finanzas para mortais e University-Industry Interaction Forum da UDC  Ver
24/01/2019 Centro de linguas_curso de español a Chinos e Vietnamitas  Ver
10/01/2019 XV Congreso Internacional galego-portugués de psicopedagoxía  Ver
02/01/2019 Programa formativo de prácticas  Ver
11/10/2018 Centro de linguas_cursos de español para estudantes Erasmus  Ver
01/10/2018 Programa Espazo Compartido da UDC  Ver
27/09/2018 II International Symposium “Julio Palacios”  Ver
27/09/2018 XL Xornadas de automática  Ver
10/09/2018 XII Xornadas de Dereito Administrativo Iberoamericano  Ver
05/09/2018 Centro de linguas_cursos de español para estudantes Erasmus  Ver
13/08/2018 Corrección de erros do encargo: Centro de linguas_cursos de español para estranxeiros 23.05.2018  Ver
23/05/2018 Centro de linguas_cursos de español para estranxeiros  Ver
20/03/2018 X Seminario de Citoxenética  Ver
20/11/2017 Programa Espazo Compartido da UDC 2017-2018  Ver
20/11/2017 Xestión económica do remanente do CITEEC  Ver
01/09/2017 Marco para contratos de investigación (Art. 83 LOU) e Cátedras Institucionais  Ver
01/09/2017 Centro de linguas_cursos de español para alumnos de China-Vietnam  Ver
01/09/2017 Marco para estudos propios de posgrao e cursos de extensión universitaria  Ver