Transparency

Institutional Activity

No desenvolvemento da súa actividade institucional, a Fundación Universidade da Coruña distingue entre a sinatura de convenios con entidades tanto públicas como privadas, a fin de fomentar as relacións Universidade – Empresa, e os encargos de xestión que recibe a través da propia UDC.

 

Tipos de Convenios

Encargos UDC
Date Title Encargo
08/10/2020 Centro Linguas_Cursos de Español  Show
08/10/2020 Centro Linguas_Pronunciación en Inglés  Show
24/09/2020 Centro Linguas_Cursos de Inglés para o PAS  Show
01/09/2020 Plan de accións formativas en educación para a sustentabilidade da Oficina de Medio Ambiente (OMA) da UDC  Show
25/05/2020 Programa Espacio Compartido de la UDC 2019-2020  Show
08/05/2020 Centro de linguas_Curso de español para alumnos de China  Show
11/02/2020 Centro de linguas_Spanish courses for Erasmus students  Show
17/12/2019 Finanzas para mortales  Show
04/11/2019 International Symposium on Co-Simulation and Solver Coupling in Dynamics _COSIM 2020  Show
09/10/2019 Centro de linguas_Spanish courses for Erasmus students  Show
09/10/2019 Centro de linguas_English pronunciation course  Show
04/10/2019 XII Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte (CIED11)  Show
26/09/2019 Programa Espacio Compartido de la UDC 2018-2019  Show
12/09/2019 Centro de linguas_Spanish courses for Erasmus students  Show
28/07/2019 Congreso VII Edass International Conference  Show
07/03/2019 27th European Signal Processing Conference_EUSIPCO 2019  Show
22/02/2019 Centro de linguas_English course in pronunciation for teaching  Show
11/02/2019 Centro de Linguas_Spanish courses for Erasmus students  Show
29/01/2019 Finanzas para mortales y University-Industry Interaction Forum de la UDC  Show
24/01/2019 Centro de linguas_spanish to chinese and vietnamese course  Show
10/01/2019 XV Congreso Internacional gallego-portugués de psicopedagogía  Show
02/01/2019 Programa formativo de prácticas  Show
11/10/2018 Centro de linguas_Spanish courses for Erasmus students  Show
01/10/2018 Programa Espacio Compartido de la UDC  Show
27/09/2018 II International Symposium “Julio Palacios”  Show
27/09/2018 XL Xornadas de automática  Show
10/09/2018 XII Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano  Show
05/09/2018 Centro de linguas_Spanish courses for Erasmus students  Show
13/08/2018 Corrección de errores del encargo: Centro de linguas_Spanish courses for foreigners 23.05.2018  Show
23/05/2018 Centro de linguas_Spanish courses for foreigners  Show
20/03/2018 X Seminario de Citogenética  Show
20/11/2017 Programa Espacio Compartido de la UDC 2017-2018  Show
20/11/2017 Gestión económica del remanente del CITEEC  Show
01/09/2017 Marco para contratos de investigación (Art. 83 LOU) y Cátedras Institucionales  Show
01/09/2017 Centro de linguas_Spanish courses for students from China-Vietnam  Show
01/09/2017 Marco para estudios propios de postgrado y cursos de extensión universitaria  Show