Iniciativas

Programa de Cooperación - Garantía Xuvenil 2018-19Obxetivos

A Secretaría Xeral de Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria, outorgoulle a Fundación da Universidade da Coruña unha subvención coa finalidade de contratar a tres mozos desempregados inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para incorporalos na "Unidade de Emprego e Formación", co obxectivo de facilitar o seu futuro aceso ao mercado laboral, incrementando a empregabilidade dos mesmos, e a súa vez, garantir e reforzar o compromiso desta institución coa formación e o emprego de calidade, contribuíndo en gran medida a incrementar a súa formación, experiencia e habilidades dentro dun entorno de traballo dinámico e activo.

O desenvolvemento de dito programa e as tarefas a desenvolver dentro do marco do proxecto estarán dirixidas principalmente cara obxectivos de interese xeral, enfocando o mesmo con especial énfase cara as áreas de emprego e inserción, formación ocupacional, desenvolvemento local e outras iniciativas cun claro trasfondo social.

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

Datas

Inicio do proxecto: 01/10/2018
Remate do proxecto: 30/04/2019
Duración do proxecto: 7 meses

Máis información

Solicite máis información


Comparte esta información