Italiano A1

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Pendente de apertura o prazo de matrícula

Información xeral

Este curso quere ser, de acordo co Marco común europeo de referencia para as linguas, una aproximación a un nivel básico dos coñecementos teóricos e prácticos deste idioma. Así, farase fincapé nos contidos gramaticais y culturais de base e no léxico fundamental así como nas nocións xerais de cultura italiana.


L’obiettivo di questo corso è un’approssimazione ad un livello basico delle conoscenze teoriche e pratiche della lingua italiana, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il corso sará orientato allo studio dei contenuti grammaticali di base, al lessico fondamentale e alle nozioni generali di cultura italiana.
 

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 22/09/2020 ó 16/12/2020
Data de inscripción: Do 03/09/2020 ó 16/09/2020
Data de matrícula: Do 01/11/2020 ó 05/11/2020

Importes

Tarifa oficial: 60,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981 16 70 00 Ext. 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Italiano A1

  Datos
Data: Do 22/09/2020 ó 16/12/2020
Horario: Martes e xoves, 10:00 - 12:30
Lugar: A Coruña
Matrícula: 60,00 €