Italiano para á xestión de moda

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Nos últimos anos, a industria da moda en Galiza desenvolveuse de maneira exponencial en todo o mundo. As relacións comerciais entre os países europeos foi aumentando, así como o intercambio de traballadores/as para cursos de formación, teletraballo e viaxes de negocios.
Neste contexto, a presenza de Italia sempre tivo unha importancia destacada; a moda italiana representa unha das realidades creativas e económicas máis potentes do mundo e constitúe unha parte fundamental da cultura de Italia.
Así, este curso de italiano para moda será de grande utilidade para os/as profesionais deste sector se formaren. Os obxectivos son varios: ofrecer unha formación básica de italiano a fin de poder comunicar dunha maneira adecuada; facer fincapé no léxico e na terminoloxía específicos do mundo da moda, con especial atención no uso de estranxeirismos; e tratar temas culturais relacionados co sector da moda.


Negli ultimi anni, l’industria della moda in Galizia è cresciuta in modo esponenziale e si è diffusa in tutto il mondo. Le relazioni commerciali con gli altri paesi europei sono aumentate, così come l’intercambio di lavoratori e lavoratrici per corsi di formazione, telelavoro e viaggi d’affari.
In questo contesto, la presenza dell’Italia ha sempre avuto un’importanza rilevante; la moda rappresenta una delle realtà creative ed economiche più potenti del mondo ed è una parte fondamentale della cultura italiana.
Questo corso di italiano per la moda potrà essere di grande aiuto per i professionisti del settore. Gli obiettivi sono vari: offrire una formazione basica per poter comunicare in modo appropriato; incentivare la conoscenza e l’uso del lessico e della terminologia specifici del mondo della moda, soffermandosi soprattutto sull’impiego di barbarisimi e trattare temi culturali relativi al settore della moda.

Documentación a achegar

 Descontos:

    15% de desconto para: (xa incluído no prezo).

  • Antigos/as alumnos/as do Centro de Linguas.
  • Comunidade UDC (estudantado, PDI e PAS).
  • Comunidade FUAC (persoal e bolseiros/as).
  • Alumnado da Universidade Senior.

Debe achegar un xustificante da súa pertenza a estas categorías.

O público xeral debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Datas

Data de celebración: Do 01/07/2020 ó 29/07/2020
Data de inscripción: Do 25/05/2020 ó 24/06/2020
Data de matrícula: Do 25/05/2020 ó 24/06/2020

Importes

Tarifa Público en xeral: 50,00
Tarifa Comunidade UDC, FUAC, Senior e exalumno/a do CL: 43,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981-167000 Ext. 4751/4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Italiano para á xestión de moda

  Datos
Data: Do 01/07/2020 ó 29/07/2020
Horario: Mércores, 10:00 a 13:00
Lugar: