Portugués A2

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Este curso foi pensado para persoas que non teñen coñecementos previos de portugués e que pretenden atinxir en pouco tempo un nivel próximo ao de utilizador independente.
No final do curso, o alumnado será quen de comunicar con fluidez en situacións da vida cotiá e de utilizar frases e expresións de uso frecuente para falar de si mesmo/a, dos seus intereses e do seu entorno. Tamén será capaz de producir textos sinxelos e coherentes sobre temas familiares ou de interese persoal e describir experiencias, acontecementos, desexos e aspiracións, así como xustificar brevemente opinións ou explicar plans.


Este curso dirige-se a todas as pessoas sem conhecimentos prévios de português que pretenderem atingir rapidamente um nível próximo ao de utilizador independente.

Ao terminar o curso, o/a aluno/a será capaz de comunicar com fluidez em situações do quotidiano e de utilizar frases e expressões de uso frequente para falar de si e de outras pessoas, dos seus interesses e da sua vida académica ou profissional. Será também capaz de produzir textos simples e coerentes sobre temas diversos, de interesse pessoal, de descrever experiências, acontecimentos e desejos, explicar planos e defender opiniões.

Documentación a achegar

 Descontos:

    15% de desconto para: (xa incluído no prezo).

  • Antigos/as alumnos/as do Centro de Linguas.
  • Comunidade UDC (estudantado, PDI e PAS).
  • Comunidade FUAC (persoal e bolseiros/as).
  • Alumnado da Universidade Senior.

Debe achegar un xustificante da súa pertenza a estas categorías.

O público xeral debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 29/06/2020 ó 31/07/2020
Data de inscripción: Do 25/05/2020 ó 24/06/2020
Data de matrícula: Do 25/05/2020 ó 24/06/2020

Importes

Tarifa Público en xeral: 120,00
Tarifa Comunidade UDC, FUAC, Senior e exalumno/a do CL: 102,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981167000 Ext. 4751/4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Portugués A2

  Datos
Data: Do 29/06/2020 ó 31/07/2020
Horario: De luns a xoves , 11:00 a 13:30. Venres, 11:00 a 13:00 horas
Lugar: A Coruña