Portugués B1

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Pendente de apertura o prazo de matrícula

Información xeral

Este curso está destinado a todas as persoas con coñecementos previos de portugués (usuario básico) que pretenden seguir o estudo do idioma.
Ao rematar o curso, o alumnado será quen de comprender os puntos principais de textos claros e en lingua estándar, xa sexa en situacións de traballo, de estudo ou de ocio; saberá desenvolverse na maior parte das situacións que poidan xurdir durante unha viaxe por zonas onde se utiliza a lingua; ao ser quen de producir textos sinxelos e coherentes sobre temas familiares ou nos que ten un interese persoal e cando se poden describir experiencias, acontecementos, desexos e aspiracións, así como xustificar brevemente opinións ou explicar plans.


Este curso destina-se a pessoas com conhecimentos prévios de português. Ao terminar o curso, o/a aluno/a será capaz de entender os pontos principais sobre assuntos do dia a dia como trabalho, escola e lazer e poderá lidar com situações quotidianas no país onde a língua é falada. Será ainda capaz de produzir textos simples sobre áreas familiares e de interesse, descrever experiências, eventos, sonhos, desejos e ambições.
Além disso pode ainda opinar sobre planos e participar com naturalidade em conversas e discussões.

.

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 9

Datas

Data de celebración: Do 21/09/2020 ó 17/12/2020
Data de inscripción: Do 03/09/2020 ó 09/09/2020
Data de matrícula: Do 01/11/2020 ó 05/11/2020

Importes

Tarifa oficial: 80,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981 16 70 00 Ext. 4751 / 5752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Portugués B1

  Datos
Data: Do 21/09/2020 ó 17/12/2020
Horario: Luns e martes 12:00 - 14:30 h. (presenciais). Mércores, 12:00 - 14:30 h (online)
Lugar: A Coruña
Matrícula: 80,00 €