Italiano B2.2

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Este curso está dirixido al alumnado que ya tiene un nivel  B2.1 de italiano. Ao finalizar el curso, os/as estudiantes poderán comprender as estructuras gramaticais e léxicas necesarias para usar a lingua con destreza en situacións pouco previsibles; conseguirán entender textos orais e escritos con cierta complexidade e defender puntos de vista sobre cuestións xerais, indicando os  pros e os  contras das distintas opcións.


Questo corso è diretto agli alunni che hanno già un livello di italiano B2.1. Alla fine del corso Gli/le studenti/esse cominceranno a capire le strutture grammaticali e lessicali necessarie per usare la lingua con bravura in situazioni poco previsibili; riusciranno a capire testi scritti e orali complessi e a difendere i loro punti di vista su questioni generali, indicando i pro e i contro delle distinte opzioni.

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 21/09/2020 ó 21/12/2020
Data de inscripción: Do 03/09/2020 ó 21/09/2020
Data de matrícula: Do 26/10/2020 ó 26/10/2020

Importes

Tarifa oficial: 60,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981 16 70 00 Ext. 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Italiano B2.2

  Datos
Data: Do 21/09/2020 ó 21/12/2020
Horario: Os luns e mércores, 16:00 - 18:30 h.
Lugar: A Coruña
Matrícula: 60,00 €