Francés B1.2

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Este curso está dirixido a un alumnado que ten coñecementos de francés de nivel B1.1 e  precisa conseguir o nivel de usuario independente de acordo co Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL).
Ao remate do curso, o alumnado será quen de comprender os puntos principais de textos orais ou escritos de certa extensión coma reportaxes, entrevistas, cancións, etc. Ademais podrá expresarse con mais seguridade, detallar o seu pensamento, os seus desexos, as súas experiencias, interactuar de xeito adecuado en situacións imprevistas da vida cotiá.
Durante o curso, a profesora (Correctora oficial dos diplomas DELF/DALF) propoñerá exercicios de tipo DELF B1 para que os alumnos se familiaricen cás certificacións da EOI e da Alianza Francesa.
 

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2020/21

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 22/09/2020 ó 15/12/2020
Data de inscripción: Do 03/09/2020 ó 10/09/2020
Data de matrícula: Do 10/09/2020 ó 16/09/2020
Data do seguinte prazo de matrícula: Do 01/10/2020 ó 07/10/2020

Importes

Tarifa oficial: 180,00
Tarifa oficial (en varios prazos): 60,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981 16 70 00 Ext. 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Francés B1.2

  Datos
Data: Do 22/09/2020 ó 15/12/2020
Horario: Martes e xoves, 11:30 - 14:00 horas
Lugar: A Coruña
Matrícula: 180,00 €