Perfil do contratante

Perfil do contratante

A continuación mostrámoslle o histórico de contratos da FUAC:
Denominación Tipo de procedemento Data de publicación Data límite Estado
Desenvolvemento dunha plataforma de ecoinnovación Negociado 27/12/2017 16/01/2018 Resolto  Prego  Resolución
Servizo de Single Sign On (SSO), Negociado 01/12/2017 11/12/2017 Resolto  Prego  Resolución
Plataforma para a xestión de contactos da FUAC Negociado 01/12/2017 11/12/2017 Resolto  Prego  Resolución
Modulo para a xestión de contratos de persoal Negociado 01/12/2017 11/12/2017 Resolto  Prego  Resolución
Preparación para practicas no ámbito da innovación empresarial e soporte Negociado 17/07/2017 27/07/2017 Resolto  Prego  Resolución
Desenvolvemento de plataforma de notificacións ao móbil Aberto 07/07/2017 27/07/2017 Resolto  Prego  Resolución
Soporte técnico para WEB Negociado 01/02/2017 11/02/2017 Resolto  Prego  Resolución
Mantemento web FUAC 2017 Negociado 19/12/2016 29/12/2016 Resolto  Prego  Resolución
Comunicación FUAC 2017 Negociado 19/12/2016 29/12/2016 Resolto  Prego  Resolución