Portugués: preparación de exames de B1

Inscripción

Solicitar inscripción

Matrícula

Público en xeral 40,00  € Comunidade UDC, FUAC, Senior e exalumno/a do CL 34,00  €

Información xeral

Este curso foi concibido para axudar aquelas persoas que se van presentar a un exame oficial de portugués nos próximos meses. Traballarase tanto a expresión oral como a expresión escrita con exercicios específicos; realizarase unha revisión dos aspectos gramaticais máis importantes e resolveránse probas modelo e probas reais.


Este curso foi concebido para ajudar todas as pessoas que vão ter um exame oficial de português nos próximos meses. Centraremos o trabalho na expressão oral e na produção escrita de textos com exercícios específicos adaptados às dificuldades reais dos/as alunos/as; Faremos uma revisão dos conteúdos gramaticais mais importantes. A resolução de exames reais e de provas modelo será uma parte fundamental deste curso.

Documentación a achegar

 Descontos:

    15% de desconto para: (xa incluído no prezo).

  • Antigos/as alumnos/as do Centro de Linguas.
  • Comunidade UDC (estudantado, PDI e PAS).
  • Comunidade FUAC (persoal e bolseiros/as).
  • Alumnado da Universidade Senior.

Debe achegar un xustificante da súa pertenza a estas categorías.

O público xeral debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Datas

Data de celebración: Do 17/08/2020 ó 27/08/2020
Data de inscripción: Do 25/05/2020 ó 12/08/2020
Data de matrícula: Do 25/05/2020 ó 12/08/2020

Importes

Tarifa Público en xeral: 40,00
Tarifa Comunidade UDC, FUAC, Senior e exalumno/a do CL: 34,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981-167000 Ext. 4751/4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Portugués: preparación de exames de B1

  Datos
Data: Do 17/08/2020 ó 27/08/2020
Horario: Luns, martes e xoves de 10:00 a 13:00 horas
Lugar:
Solicitar inscripción