Francés: preparación de exames de B1

Inscripción

Solicitar inscripción

Matrícula

Público en xeral 60,00  € Comunidade UDC, FUAC, Senior e exalumno/a do CL 51,00  €

Información xeral

Trátase dun curso orientado á preparación de exames de certificación de francés do nivel B1. Poranse en práctica diferentes estratexias para abordar con eficacia as diferentes partes destes exames. Adestrarase ao alumnado nas distintas competencias lingüísticas esixidas: expresión e comprensión orais e mais expresión e comprensión escritas. O enfoque é completamente pragmático e o máis individualizado posible.


Il s'agit d'un cours de préparation aux examens  officiels de niveau B1. Différentes stratégies seront mises en pratique pour traiter les différentes parties de l'examen. Les étudiants seront entraînés aux différentes compétences linguistiques requises: expression et compréhension orales ainsi que  l'expression et la compréhension écrites. L'approche du cours est complètement pragmatique et aussi individualisée que possible.

Documentación a achegar

 Descontos:

    15% de desconto para: (xa incluido no prezo).

  • Antigos/as alumnos/as do Centro de Linguas.
  • Comunidade UDC (estudantado, PDI e PAS).
  • Comunidade FUAC (persoal e bolseiros/as).
  • Alumnado da Universidade Senior.

Debe achegar un xustificante da súa pertenza a estas categorías.

El público xeral debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Datas

Data de celebración: Do 17/08/2020 ó 01/09/2020
Data de inscripción: Do 25/05/2020 ó 12/08/2020
Data de matrícula: Do 25/05/2020 ó 12/08/2020

Importes

Tarifa Público en xeral: 60,00
Tarifa Comunidade UDC, FUAC, Senior e exalumno/a do CL: 51,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981-167000 Ext. 4751/4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Francés: preparación de exames de B1

  Datos
Data: Do 17/08/2020 ó 01/09/2020
Horario: De Luns a xoves, 10:00 a 12:30 horas
Lugar:
Solicitar inscripción