Proba de dominio de Italiano nivel A2

Inscripción

Prazo de inscripción pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Trátase dunha proba de nivel A2 de Italiano na que se avaliarán as catro destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, producción oral e e producción escrita, de acordo coas competencias do Marco Europeo.

Datas

Data de celebración: Do 16/12/2019 ó 16/12/2019
Data de inscripción: Do 20/11/2019 ó 09/12/2019
Data de matrícula: Do 20/11/2019 ó 09/12/2019

Importes

Tarifa Membros da UDC: 40,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 981-167000 Ext. 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Proba de dominio de Italiano nivel A2

  Datos
Data: Do 16/12/2019 ó 16/12/2019
Horario: 12:00
Lugar: A Coruña