Inglés B1.2

Inscrición

Prazo de inscrición pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Este curso está orientado ao uso instrumental da lingua inglesa nas súas modalidades oral e escrita. O alumnado debe consolidar as competencias do nivel B1 (usuario independente, segunda parte de B1 nivel intermedio de acordo cos seis niveis que se recoñecen no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.

No final do curso, o estudantado saberá desenvolverse con fluidez na maior parte das situacións que poden xurdir na vida cotiá (persoal, académica e laboral), durante unha viaxe ou nunha estadía nun país de lingua inglesa.

  • O curso está concibido para alumnado que teña realizado polo menos 240 horas do idioma ou que teña superado o nivel B1.1.
  • As probas de avaliación dos cursos en liña realizaranse de forma presencial.

 

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben adxuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso vixente.

Os PDI e PAS da UDC deben adxuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe adxuntar o seu DNI

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 20/05/2024 ó 15/07/2024
Data de inscrición: Do 15/04/2024 ó 16/05/2024
Data de matrícula: Do 07/05/2024 ó 16/05/2024

Importes

Tarifa oficial: 195,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881 01 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Inglés B1.2

  Datos
Data: Do 20/05/2024 ó 15/07/2024
Horario: Luns, martes e xoves, 11:30 -13:30 h.
Lugar: En liña - plataforma Teams
Matrícula: 195,00 €