Italiano A1

Inscrición

Prazo de inscrición pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Este curso está orientado ao uso instrumental da lingua italiana nas súas modalidades oral e escrita. O alumnado debe adquirir as competencias do nivel A1 (usuario básico, grao inicial do nivel elemental), dentro dos seis niveis que se distinguen no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. 

No final do curso, os/as estudantes serán capaces de participar en conversas sinxelas e comprender expresións básicas relacionadas coa súa contorna e coa vida cotiá. 

► Para realizar este curso non é necesario ter coñecementos previos de italiano. 

 

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2022/23

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 22/05/2023 ó 29/06/2023
Data de inscrición: Do 10/04/2023 ó 01/05/2023
Data de matrícula: Do 03/05/2023 ó 22/05/2023

Importes

Tarifa oficial: 195,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881 01 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Italiano A1

  Datos
Data: Do 22/05/2023 ó 29/06/2023
Horario: De luns a xoves de 09:00 a 11:00 h.
Lugar: A Coruña
Matrícula: 195,00 €