Italian A1

Pre-registration

Inscription period closed.

Registration

Registration period closed.

Event description

Este curso está orientado ao uso instrumental da lingua italiana nas súas modalidades oral e escrita. O alumnado debe adquirir as competencias do nivel A1 (usuario básico, grao inicial do nivel elemental), dentro dos seis niveis que se distinguen no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. 

No final do curso, os/as estudantes serán capaces de participar en conversas sinxelas e comprender expresións básicas relacionadas coa súa contorna e coa vida cotiá. 

► Para realizar este curso non é necesario ter coñecementos previos de italiano. 

 

Documents to be submitted

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2022/23.

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Credits

Credits: 6

Dates

Date of event: From 5/22/2023 to 6/29/2023
Date of inscription: From 4/10/2023 to 5/1/2023
Date of registration: From 5/3/2023 to 5/22/2023

Amounts

Official price: 195,00

Help and information

Contact phone: 881 01 4751 / 4752
Email: centrodelinguas@udc.es

Share this information

Italian A1

  Information
Date: From 5/22/2023 to 6/29/2023
Schedule: De luns a xoves de 09:00 a 11:00 h.
Location: A Coruña
Registration: 195,00 €