Linguaxe administrativa galega, grupo 2

Inscrición

Prazo de inscrición pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Neste curso -dirixido tanto a un público xeral como a ao PAS da UDC en particular- realizarase unha aproximacion a unha lingua administrativa galega de calidade desde unha óptica eminientemente práctica.

O programa xirará á volta desdes puntos:

1. Introdución á lingua de calidade.

2. Revisión das últimas mudanzas normativas.

3. Aproximación aos erros máis frecuentes a partir de textos reais.

4. Presentación de ferramentas informáticas e de recursos web.

As aulas estarán centradas no desenvolvementoda produción escrita (resolución de exercicios, corrección e elaboracion de textos). Baixo a coordinación da docente, cada estudante levará a cabo diversas actividades, ben de maneira individual ben en pequenos grupos, co obxectivo de partillar información, conñecementos e habilidades. Alén disto, facilitarase ao alumnado síntesis do scontidos esenciais do programa.

 

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2021/22

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Datas

Data de celebración: Do 29/05/2023 ó 29/06/2023
Data de inscrición: Do 10/04/2023 ó 01/05/2023
Data de matrícula: Do 29/05/2023 ó 29/06/2023

Importes

Tarifa oficial: 120,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881 01 3626
Enderezo electrónico: c.mandic@udc.es

Comparte esta información

Linguaxe administrativa galega, grupo 2

  Datos
Data: Do 29/05/2023 ó 29/06/2023
Horario: Luns, martes e xoves, 09:00 - 11:00 h.
Lugar: A Coruña
Matrícula: 120,00 €