Linguaxe administrativa galega, grupo 2

Pre-registration

Inscription period closed.

Registration

Registration period closed.

Event description

Neste curso -dirixido tanto a un público xeral como a ao PAS da UDC en particular- realizarase unha aproximacion a unha lingua administrativa galega de calidade desde unha óptica eminientemente práctica.

O programa xirará á volta desdes puntos:

1. Introdución á lingua de calidade.

2. Revisión das últimas mudanzas normativas.

3. Aproximación aos erros máis frecuentes a partir de textos reais.

4. Presentación de ferramentas informáticas e de recursos web.

As aulas estarán centradas no desenvolvementoda produción escrita (resolución de exercicios, corrección e elaboracion de textos). Baixo a coordinación da docente, cada estudante levará a cabo diversas actividades, ben de maneira individual ben en pequenos grupos, co obxectivo de partillar información, conñecementos e habilidades. Alén disto, facilitarase ao alumnado síntesis do scontidos esenciais do programa.

Documents to be submitted

Os estudantes da UDC deben xuntar a fotocopia da matrícula universitaria do curso 2021/22.

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Dates

Date of event: From 5/29/2023 to 6/29/2023
Date of inscription: From 4/10/2023 to 5/1/2023
Date of registration: From 5/29/2023 to 6/29/2023

Amounts

Official price: 120,00

Help and information

Contact phone: 881 01 3626
Email: c.mandic@udc.es

Share this information

Linguaxe administrativa galega, grupo 2

  Information
Date: From 5/29/2023 to 6/29/2023
Schedule: Luns, martes e xoves, 09:00 - 11:00 h.
Location: A Coruña
Registration: 120,00 €