transparencia-actividad-institucional.asp
FUAC. Transparencia.

Transparencia

Encargos UDC
Data Título Encargo
16/04/2024 Tarefas de apoio e de Xestión Económica do conveniode colaboración entre a Consellería de Política Social e Xuventude e a Universidade da Coruña para a realización do proxecto Talentos Inclusivos no curso 2023-2024  Ver
01/03/2024 Programa Espazo Compartido de la UDC 2024  Ver
08/01/2024 Resolución Xerencia UDC para o servizo de limpeza  Ver
22/11/2023 Xestión económica da contratación da subministración de fabricación para o estudio e desenvolvemento da aplicación de alta texnoloxía en centros de referencia, para a atención á persoas con discapacidade. Next GenerationEU.  Ver
17/10/2023 Xestión no programa de captación de talento do CITIC  Ver
22/09/2023 Subproxecto de formacion en competencias dixitais (DIGITALL) do Proxecto Unidixital_addenda  Ver
28/07/2023 Apoio da addenda ao convenio de colaboración entre o o Concello de Xermade e a UDC para o impulso da rehabilitación das reitorais de Xermade e Roupar  Ver
28/07/2023 Apoio para reforzo do modelo de xestión e de marca do CITIC  Ver
15/06/2023 Apoio para a xestión económica do 'Programa Erasmus + de Titulaciones conjuntas Erasmus Mundus-EMJMD'  Ver
06/06/2023 Apoio para a xestión administrativa do Grupo de Investigación de Dereito Público Global  Ver
02/06/2023 Apoio a xestión das prácticas académicas extracurriculares da Facultade de Informática da UDC  Ver
03/04/2023 Marco para o apoio á xestion de actividade de investigación con financiamento externo á UDC  Ver
07/02/2023 Plan de accións formativas en educación para a sustentabilidade da Oficina de Medio Ambiente (OMA) da UDC_ano 2023  Ver
13/01/2023 Residencias universitarias da Universidade da Coruña  Ver
19/12/2022 Apoio á xestión económica do convenio de colaboración entre o Concello de Xermade e a UDC para o impulso da rehabilitación das Reitorías de Xermade e Roupar  Ver
29/08/2022 Creación de contidos e avaliación de competencias dixitais (DIGCOMPEDU-FYA) do Proxecto Unidixital e addenda  Ver
29/08/2022 Subproxecto de formacion en competencias dixitais (DIGITALL) do Proxecto Unidixital  Ver
05/07/2022 Elaboración do plan director e constitución da estrutura de Gobernanza da Cidade das TIC e addenda 2023  Ver
08/07/2021 Química supramolecular para a preparación de materiais moleculares con aplicacións biolóxicas  Ver
04/05/2021 II Prórroga Acreditación do Campus Industrial da UDC e outras actuacións de I+D+i e corrección de erros  Ver
28/12/2020 Prórroga Acreditación do Campus Industrial da UDC e outras actuacións de I+D+i  Ver
30/10/2020 Marco para a xestión económica e administrativa das prásticas de Formación Dual  Ver
20/05/2018 Convenio de colaboración entre UDC, UVigo, USC, Consellería de medio ambiente e ordenación do territorio e Ecoembalajes España, S.A._Estrategia de Economía Circular de Galicia 2018-2030  Ver
20/11/2017 Xestión económica do remanente do CITEEC  Ver
01/09/2017 Marco para estudos propios de posgrao e cursos de extensión universitaria  Ver