Traineeships and Employment Offers

Traineeships / Employment Offer Remuneration assistance
Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática, ... DEPARTAMENTO DE I+D 612,00 €  More
Mestrado en Formación do Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria .... DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 400,00 €  More
Grao medio en Xestión Administrativa DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 340,00 €  More
Grao en Logopedia (estudantes) 450,00 €  More
Grao en Podoloxía CLINICA PODOLOXÍA  More
Grao en Enxeñaría Informática DEPOARTAMENTO DE CIBERSEGURIDAD 30.000,00 €  More
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos DEPARTAMENTO DE RRHH 612,00 €  More
Grao en ADE, ... DEPARTAMENTO FINANCEIRO 612,00 €  More
Grao Superior en Deseño e Amoblamento DEPARTAMENTO DE DESEÑO 490,00 €  More
Grao sup. en Administración de Sistemas Informáticos en Rede, ... DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 30.000,00 €  More
Grao en Enxeñaría Informática, ... Networking 24.000,00 €  More
Grao en Arquitectura Técnica DEPARTAMENTO TÉCNICO 12.000,00 €  More
Grao en Deseño de Interiores DEPARTAMENTO DE DESEÑO 550,00 €  More
Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil, ... DEPARTAMENTO DE ENXEÑARÍA 612,00 €  More
Grao en Estudos de Arquitectura, ... (estudantes) DEPARTAMENTO TÉCNICO 450,00 €  More
Grao superior en administración de sistemas informáticos en red... SISTEMAS 459,00 €  More
Grao en Enxeñaría Eléctrica, Mecánica.. (Estudantes) DEPARTAMENTO TECNICO 600,00 €  More
Grao en Enfermaría BLOQUE QUIRÚRXICO E HOSPITALIZACIÓN 30.000,00 €  More
Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto DEPARTAMENTO I+D 600,00 €  More
Grao sup. en administración e finanzas, ... DEPARTAMENTO TÉCNICO 540,00 €  More
Grao sup. en Desenvolvemento de Aplicacións Web, ... DEPARTAMENTO DE TESTING 540,00 €  More
Grao en Enxeñaría Informática DEPARTAMENTO DE TESTING 612,00 €  More
Grao en Enxeñaría Informática (estudantes) DEPARTAMENTO DE TESTING 450,00 €  More
Grao en Comercio Internacional, ... DEPARTAMENTO COMERCIAL E IMPORTACIÓN 612,00 €  More
Grao superior en Proxectos de Edificación, ... DEPARTAMENTO TÉCNICO 600,00 €  More
Grao en Enxeñaría Informática DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN 800,00 €  More
Grao en Enxeñaría Informática DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN 800,00 €  More
Grao en Arquitectura Técnica DEPARTAMENTO TÉCNICO 612,00 €  More
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais, ... OFICINA TÉCNICA 612,00 €  More
Grao en Estudos de Arquitectura DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN 650,00 €  More
Grao en Arquitectura Técnica DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN 650,00 €  More