Traineeships

Arquitectura

Profile requested

As titulacións solicitadas son:

  • Grao en Estudos de Arquitectura
  • Grao en  Arquitectura Técnica
  • Mestrado en Arquitectura
Offer description

Lugar de realización da práctica Lalín (Pontevedra)

Prazo límite de inscrición: 10/12/2023

Área/Department

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Duration

12 MESES

Timetable

xornada de 8 horas diarias de luns a venres

Remuneration assistance

850,00 €

Functions to be performed

Deseño de proxectos arquitectónicos no ámbito residencial, industrial, tanto público como privado. Estos proxectos desenvolveranse a través de programas como Revit, CAd, Cype, Lumion...

Locator

2023PRTI356

Inscripción e contacto
Share this information