Prácticas en empresas

Arquitectura

Perfil solicitado

As titulacións solicitadas son:

  • Grao en Estudos de Arquitectura
  • Grao en  Arquitectura Técnica
  • Mestrado en Arquitectura
Descripción de la oferta

Lugar de realización da práctica Lalín (Pontevedra)

Prazo límite de inscrición: 08/01/2024

Área/Departamento

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Duración

12 MESES

Horario

xornada de 8 horas diarias de luns a venres

Ayuda económica

850,00 €

Funciones a realizar

Deseño de proxectos arquitectónicos no ámbito residencial, industrial, tanto público como privado. Estos proxectos desenvolveranse a través de programas como Revit, CAd, Cype, Lumion...

Localizador

2024PRTI027

Inscripción e contacto
Comparte esta información