Traineeships

Mestrado en Avogacía

Profile requested

Titulados en Mestrado en Avogacía.

Offer description

Centro de traballo na Coruña

Prazo límite de inscrición: 25/03/2021

Área/Department

DEPARTAMENTO XURIDICO

Duration

6 meses con posibilidade de prórroga

Timetable

de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 de luns a venres

Remuneration assistance

612,00 €

Functions to be performed

Colaboración na redacción de contratos civís, mercantís e administrativos. 

Locator

2021PRTI129

Inscripción e contacto
Share this information