Traineeships

Grao medio en Mecanizado

Profile requested

Titulados en Grao medio en Mecanizado

Offer description

Centro de traballo en Gondomar

Prazo límite de inscrición: 23/08/2020

Área/Department

DEPARTAMENTO DE MANTEMENTO

Duration

6 meses con posibilidade de prórroga

Timetable

xornada de 8 horas diarias de luns a venres

Remuneration assistance

750,00 €

Functions to be performed

Colaboración en traballos de técnico de mantemento mecánico tanto na realización de correctivos como de preventivos, axuste, mantemento e reparación de moldes

Locator

2020PRFP064

Inscripción e contacto
Share this information