Postgraos, Mestrados, Xornadas e Congresos

As actividades formativas da FUAC abranguen un amplo abano de Xornadas, Cursos, Mestrados, Postgrados e Cursos de Especialización dirixidos a servir de ponte entre a Universidade e o sector empresarial, reducindo o desaxuste existente entre as competencias adquiridas polos titulados universitarios e as demandadas polo mercado laboral.