Inglés C1.2

Inscrición

Prazo de inscrición pechado.

Matrícula

Prazo de matrícula pechado.

Información xeral

Este curso está orientado ao uso instrumental da lingua inglesa portuguesa nas súas modalidades oral e escrita. O alumnado debe consolidar as competencias do nivel C1 (usuario competente, grao inicial do nivel avanzado), de acordo cos seis niveis que se distinguen no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.

► O curso está concibido para alumnado que teña realizado polo menos 480 horas de módulos previos ou que teña superado o nivel C1.1.

►As probas de avaliación realizaranse de forma presencial.

Documentación a achegar

Os estudantes da UDC deben xuntar a  matrícula universitaria do curso vixente.

Os PDI e PAS da UDC deben xuntar a fotocopia da tarxeta universitaria.

O público externo debe achegar o seu DNI.

Non se admite domiciliación bancaria.

Créditos

Créditos: 6

Datas

Data de celebración: Do 20/05/2024 ó 15/07/2024
Data de inscrición: Do 15/04/2024 ó 15/05/2024
Data de matrícula: Do 07/05/2024 ó 15/05/2024

Importes

Tarifa oficial: 195,00

Soporte e máis información

Teléfono de contacto: 881 01 4751 / 4752
Enderezo electrónico: centrodelinguas@udc.es

Comparte esta información

Inglés C1.2

  Datos
Data: Do 20/05/2024 ó 15/07/2024
Horario: Luns, martes e venres, 09:30 -11:30 h.
Lugar: En liña - plataforma Teams
Matrícula: 195,00 €